Konsulter utreder Nestinbox tekniska utmaningar

 
Konsulter utreder Nestinbox tekniska utmaningarBostäder måste inte byggas på marken, menar skaparna av Nestinbox. Bild: Nestinbox Idéprojektet Nestinbox, konceptet som går ut på att montera bostäder på "vertikal mark", har anlitat flera teknikkonsulter: Tyréns, Bengt Dahlgren AB, Ramboll och Torkel Öste Fastighetskonsult AB.
Konsulterna ska utreda de tekniska frågorna vidare och till hösten kommer en slutrapport.


Nestinbox är ett idéprojekt som startades 2017 av två arkitekter och en trähusfabrikant. Syftet var att hitta ett nytt sätt att bygga små smarta hus utan att belasta miljön mer än nödvändigt, och spara värdefull mark. 

Konceptet går ut på att montera små bostadshus i en stålkonstruktion på "vertikal mark"; dvs. på lodräta bergväggar i eller nära tätorter med färdig infrastruktur.

Upphovsmakarna till konceptet är arkitekterna Elisabetta Gabrielli/ARCHIGROUND och Pontus Öhman/LUMA Design, båda med egna verksamheter i Milano respektive Stockholm, och Michel Silverstorm, vd för Moderna Trähus i Norden AB, i Trosa utanför Stockholm.

Projektet fick 2018 ett finansiellt stöd på 1,5 miljoner kronor av Boverket för att utveckla och undersöka projektets bärighet inom ramen för "Stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder." 

Initiativtagarna har nu handlat upp och engagerat ett antal teknikkonsulter med spetskompetens för att verifiera att konceptet är genomförbart och vad som blir konsekvenserna tekniskt, ekonomiskt, hållbarhetsmässigt och estetiskt om man fullföljer projektets principiella grundtankar.

Till sin hjälp för att utreda de tekniska frågorna har man engagerat Tyréns för projektering av stål och stomme samt för el-projektering och kalkyl, Bengt Dahlgren AB för projektering av luft, VA och energi, Ramböll för brandskyddsfrågor och Torkel Öste Fastighetskonsult AB för utredning om fastighetsbildning och planfrågor.
Gruppen har också konsulterat Tove Malmqvist Stigell, seniorforskare och docent på Avdelningen för Hållbarhet på KTH, för rådgivning i hållbarhetsfrågor.

Projektledare och ansvarig för projektet är Pontus Öhman.

Teknikgruppen håller nu på att sammanställa ritningar och dokument samtidigt som arkitekterna ritar vidare på utformningen, arbetar med livscykelanalys och dokumenterar fakta.
En slutrapport ska presenteras hösten 2020.
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer