Klassisk Malmö-byggnad blir skola

 
Klassisk Malmö-byggnad blir skolaBild: Revelop Revelops planer för att utveckla den historiska gamla textilfabriken Tuborg 1 i Malmö har fått klartecken då den nya detaljplanen har vunnit laga kraft.

Revelop har tillsammans med Malmö stad tagit fram en ändrad detaljplan för att utveckla fastigheten till en modern samhällsfastighet och möjliggöra för etablering av en gymnasieskola i fastigheten.

I slutet av 2021 förvärvade Revelop fastigheten Tuborg 1 i linje med sin strategi att förvärva fastigheter i behov av förändring. Fastigheten har en anrik historia och byggdes ursprungligen som en textilfabrik under slutet av 1800-talet. Befintliga byggnader har successivt utvecklats på platsen sedan 1890-talet och har ett högt kulturhistoriskt värde. Vid förvärvet var byggnaderna eftersatta, vakanta och i stort renoveringsbehov både vad gäller det yttre och inre skicket.

Genom att möjliggöra ett nytt användningsområde för byggnaderna ges de ett nytt liv, samtidigt som klimatavtrycket minimeras jämfört med nybyggnation. Planen är att på ett varsamt sätt modernisera, energieffektivisera och bygga till. Den unika innergården saneras och ges nytt liv i samklang med byggnadernas insida. Genom att möjliggöra för en gymnasieskola kommer byggnaderna att fyllas med liv och rörelse igen. Det bidrar till en positiv utveckling för platsen och skapar ett levande samhällsklimat.

– Planerna för Tuborg 1 går i linje med vår ESG-strategi, att förädla och utveckla fastigheter och ta dem på en hållbarhetsresa från brunt till grönt. Vi behåller byggnadernas karaktär och tar tillvara dess rika kulturhistoria och moderniserar fastigheten istället för att riva och bygga nytt, säger Revelops koncernchef Thomas Sipos.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen