Klart för nästa etapp av Barkarbystaden

 
 • Vy mot det stora torget där Barkarbystadens västra tunnelbaneuppgång kommer att ligga. Visionsbild: Tovatt 2019

  Vy mot det stora torget där Barkarbystadens västra tunnelbaneuppgång kommer att ligga. Visionsbild: Tovatt 2019

 • Vy över den östra tunnelbaneuppgången vid torget och Barkarbyvägen.

  Vy över den östra tunnelbaneuppgången vid torget och Barkarbyvägen.

 • Parken och gågatan i närheten av den östra tunnelbaneuppgången.

  Parken och gågatan i närheten av den östra tunnelbaneuppgången.

 • Visionsbild över kvarter, gator, torg och parker i den fjärde etappen av Barkarbystaden.

  Visionsbild över kvarter, gator, torg och parker i den fjärde etappen av Barkarbystaden.

Föregående
Nästa
 
Detaljplanen för den fjärde etappen i Barkarbystaden har vunnit laga kraft.
Det är här som Barkarbystadens tunnelbanestation med två uppgångar ska byggas tillsammans med 2 200 bostäder, 35 000 kvm kontor och kommersiella lokaler samt förskolor, parker och torg.


– Den här detaljplanen är viktig för stadslivet i Barkarbystaden och tunnelbanans utbyggnad. Kvarteren i området får ett fantastiskt läge med handel, restauranger, service och hög tillgänglighet med tunnelbanan i direkt anslutning. Här ska vi bygga en levande, attraktiv, modern och hållbar stadsmiljö med den medvetna människan i centrum, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Detaljplanen omfattar i korthet:
Tunnelbanestation Barkarbystaden med två uppgångar.
 2 200 bostäder.
 35 000 kvm lokaler för kontor, handel och service.
 Möjlighet till tre förskolor med fina lek- och utemiljöer.
Parker och torg.

I området finns spår från Barkarbyfältets tid som flygplats.  Bland annat bevaras den gamla landningsbanans läge och delar av den blir gågata och rekreationsyta i den nya stadsbilden. 
I de mest centrala delarna vid tunnelbanans entréer och längs med huvudstråken planeras för tätare och högre bebyggelse som sedan trappar ner i våningsantal och öppnar sig med en grönyta i mötet med befintlig villabebyggelse i Kyrkbyn.

Under 2020 börjar infrastruktur att byggas och den nya tunnelbanan kan påbörja sina arbeten i området. Under 2021 börjar de första kvarteren att byggas inom det aktuella detaljplaneområdet.

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032.
Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III och Barkarbystaden X samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV. 
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer