Klart för bygge av kärnkraft på nya platser

 
Klart för bygge av kärnkraft på nya platserFoto: Getty Images Riksdagen - riksdagen - sa ja till regeringens proposition om ny kärnkraft i Sverige. Lagändringarna innebär att nya reaktorer tillåts på andra platser än vid kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Dessutom tillåts mer än tio reaktorer vara i drift samtidigt. Detta markerar en politisk milstolpe i arbetet för en ren och pålitlig energiförsörjning i Sverige.

Riksdagen delar regeringens bedömning att fossilfri kärnkraft även fortsättningsvis bör spela en central roll i den svenska energimixen. Den främsta anledningen till detta är en förväntad ökad efterfrågan på el i kombination med att fossila bränslen måste fasas ut, inte minst av klimatskäl. Kärnkraften bidrar också till att det svenska kraftsystemet kan fungera på ett stabilt och förutsägbart sätt.

Blykalla som är en svensk utvecklare av mindre kärnkraftverk SMR välkomnar detta beslut. De menar att det kan snabba på utfasningen av fossila bränslen och stärka svensk självförsörjning. Det möjliggör också användning av SMR där de behövs som mest: i samband med industrikluster, vid datacenter och andra områden där tillgången är knapp och efterfrågan hög.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen