Järfälla satsar på energipositiva områden

 
Järfälla satsar på energipositiva områdenJärfälla kommun tar ytterligare steg emot ett energipositivt område i Barkarbystaden och tecknar avsiktsförklaring med Riksbyggen. Samverkansprocessen är ett viktigt steg på vägen mot att Järfälla blir en klimatneutral kommun Järfälla 2030.

Rådande klimat- och energikris ställer allt högre krav på den byggda miljön – inte minst våra städer som idag står för 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Därmed är städer centrala i klimatomställningen och implementeringen av energipositiva områden en hörnsten. I Barkarbystaden 3 och 4 leder Järfälla kommun, med White arkitekters hjälp ihop med Riksbyggen och Åke Sundvall AB tecknade avsiktsförklaring 2023, utvecklingen mot en energipositiv och hållbar stadsdel där människor, natur och företag kan blomstra.

– Järfälla ska ligga i framkant när det gäller hållbar och energieffektiv stadsutveckling. Då är det avgörande att samarbeta med aktörer som vill samma sak. Riksbyggen och Åke Sundvall är viktiga samarbetspartner och jag hoppas att vi kan etablera fler liknande samarbeten med flera aktörer i framtiden, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

– Riksbyggen vill öka takten i den gröna omställningen och att skapa nya bostäder idag innebär ett stort ansvar. Energi- och klimatfrågan är helt central när vi bygger nya bostäder och dessutom skapar förutsättningar för människor att kunna bo och leva hållbart nu och i framtiden. En av nycklarna för att skapa hållbara städer är att vi jobbar mer tillsammans, säger Lina Öien, chef för Hållbar utveckling på Riksbyggen.

Energipositiva områden är ett stort framsteg inom samhällsbyggnad samt en integrerad del av ett framtida hållbart energisystem inom EU. Arbetet med energipositiva områden i Järfälla processleds av White arkitekter.

– Det är fantastiskt att Järfälla kommun så målinriktat arbetar för att tillsammans med branschen skapa energipositiva områden. Att ha med etablerade aktörer som Riksbyggen och Åke Sundvall ger mycket bra förutsättningar. Denna typ av aktörssamverkan är en viktig positiv förebild för andra stadsutvecklingsprojekt, säger Lise-Lott Larsson Kolessar, processledare för arbetet och hållbarhetsstrateg på White Arkitekter.

Målsättningen är att Kvarter 10 i Barkarbystaden 3 ska vara färdigställt 2029.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen