Ingenjörer vill fortsätta med distansarbete

 
Ingenjörer vill fortsätta med distansarbeteDistansarbete skapar bättre balans mellan arbetsliv och privatliv, menar Sveriges Ingenjörer. Foto: Getty Images Nio av tio ingenjörer har arbetat på distans under coronapandemin – och majoriteten vill fortsätta att göra det, särskilt bland kvinnorna som är mer positiva till distansarbete. Det visar Sveriges Ingenjörers senaste medlemsundersökning.

En stor andel bland ingenjörerna är nöjd med att kunna arbeta på distans. Bland distansarbetarna svarar 55 procent att balansen mellan arbetsliv och privatliv har blivit bättre eller mycket bättre, enligt undersökningen. I en motsvarande mätning i maj 2020 var andelen 44 procent. Kvinnor är mer positiva (62 procent) än sina manliga ingenjörskollegor (51 procent).

Undersökningen visar även att arbetsbelastningen ökat för nära en tredjedel (29 procent) vilket kan jämföras med 25 procent som svarade samma sak i fjolårets undersökning.

En klar majoritet av respondenterna vill i någon grad fortsätta med distansarbete även efter coronapandemin. De flesta (60 procent) vill arbeta på distans någon eller några dagar i veckan. En mindre andel (20 procent) vill arbeta på distans större delen av arbetstiden medan något färre (17 procent) svarar att man helt vill tillbaka till sin ordinarie arbetsplats.

– För att utveckla tekniskt kunnande och innovationskapacitet behövs lika bra förutsättningar för arbete på distans som på kontoret. Särskilt för nyanställda och unga kan det vara tufft att komma in på arbetsplatser där hemarbete dominerar. Arbetsgivare måste prioritera bra introduktionsprogram och stöd till nyanställda, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer, i en kommentar till undersökningen.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen