Infobric breddar erbjudandet av tjänster för hållbara byggen

 

Detta är en annons från Infobric.

Infobric-koncernen utvecklar digitala tjänster som förenklar och effektiviserar vardagen på arbetsplatsen. Byggbranschen, där en majoritet av koncernens kunder befinner sig, är mitt i en förändringsfas där digitala tjänster och uppkopplade produkter kan effektivisera processer och administration, säkra arbetsmiljön och göra det lättare för företagen att följa lagar och regler. Ambitionen är att snabba på digitaliseringen genom att bidra till branschövergripande standarder och driva på en snabb utveckling för ett hållbart samhällsbyggande.

—Det värde vi tillför är i grunden mer hållbara arbetsplatser, där våra kunder får den hjälp de behöver för att minska den administrativa bördan och samtidigt effektivisera processer och säkra arbetsmiljön. Vi gör det möjligt för alla företag, oavsett storlek, att utnyttja de möjligheter digitaliseringen ger, säger Dan Friberg, VD på Infobric Group.

I ett större perspektiv bidrar Infobrics tjänster till en mer hållbar byggbransch genom att bland annat motverka svartarbete och kostsamma risker. Bara i byggsektorn beräknas att skattefusk kostar staten mångmiljardbelopp varje år. Byggbranschen är också den mest olycksdrabbade, med flest arbetsplatsrelaterade dödsolyckor. Genom digitala lösningar bidrar Infobric till säkerhet, effektivitet och konkurrens på lika villkor i en utsatt bransch.

Sedan november 2020 ingår också bolagen BuildSafe och EquipmentLoop i koncernen. BuildSafe utvecklar digitala tjänster som gör säkerhet och effektivitet till en avgörande faktor i valet av leverantörer i byggprojekt. Bolaget tillhandahåller verktyg där hela projektorganisationen rapporterar, åtgärdar och analyserar risker och störningsmoment i produktionen. Resultatet blir säkra och effektiva byggprojekt som blir färdigställs i tid, inom budget och utan olyckor.

EquipmentLoop är en digital plattform som hjälper bygg- och anläggningsbolag i sin hantering av maskiner och verktyg. Med bolagets tjänster kan byggentreprenören se till att rätt maskin är på rätt plats i rätt tid - tack vare förenklade arbetssätt, ökad transparens och smart datahantering. Genom förbättrad kontroll minskar administrationen, samtidigt som kostnaderna och CO2 utsläppen minskas.

Läs mer om Infobrics erbjudande


 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer