Herrgård flyttas i ett stycke

 
Herrgård flyttas i ett styckeFoto: HSB På Gibraltargatan i Göteborg står den snart 180 år gamla Gibraltar herrgård – men inte länge till. När området Gibraltarvallen nu ska utvecklas behöver byggnaden flyttas.

Att flytta en så pass historiskt betydelsefull byggnad i ett helt stycke är komplext och kräver ett specialanpassat fordon. Färden på 500 meter kommer att gå att följa på plats den 28 juni.

I Johanneberg, i utkanten av Chalmersområdet, ligger Gibraltar herrgård. Idag är huset och dess historia okänd för de flesta. Men då herrgården uppfördes år 1847, med sin vackra omkringliggande trädgård, var det en populär plats för göteborgarnas söndagspromenader. Göteborg Stad förvärvade herrgården och dess mark redan i mitten av 1870-talet och under sin långa livstid har Gibraltar herrgård varit såväl privatbostad som verksamhetslokaler för Chalmers och till och med inrymt det italienska konsulatet.

Möjliggör utveckling
Nu inleds ett nytt kapitel i husets långa historia. I samband med att området ska utvecklas kommer herrgården flyttas till en ny plats. Akademiska Hus äger majoriteten av marken inom detaljplanen och än så länge även Gibraltar herrgård. Efter flytten övergår ägandeskapen för herrgården till HSB Göteborg, som också kommer vara en part i den framtida utvecklingen av området.

- Det är verkligen en ära – och ett stort ansvar – att få förvalta en sådan historisk fastighet som Gibraltar herrgård. Med den här flytten hoppas vi kunna ge tillbaka Gibraltar herrgård en del av sin forna glans, säger Lena Josgård, affärsområdeschef Fastighetsutveckling på HSB Göteborg.

Bakgrunden till flytten är att Gibraltarvallen, där herrgården idag står, planeras att expandera med byggnation av nya bostäder, service och akademisk verksamhet tillsammans med ett nytt torg och en ny park.

- Tillsammans med Chalmers vill Akademiska Hus fortsätta att utveckla campusområdet i Johanneberg till en mer levande och integrerad del av staden. Den nya detaljplanen för området och flytten av Gibraltar herrgård ger oss möjlighet till en hållbar, långsiktig och effektiv användning av marken och våra lokaler, säger Pontus Isaksson, fastighetsområdeschef på Akademiska Hus.

Varje meter har sina utmaningar
Eftersom hela området är inkluderat i Göteborgs kommuns bevarandeprogram ses Gibraltar herrgård som kulturhistoriskt värdefull, och ska bevaras som ett minne från tiden då hela området var jordbruksmark. Att flytta en så pass historiskt betydelsefull byggnad är komplext.

Det är Peab som fått uppdraget att genomföra flytten som kommer gå från herrgårdens nuvarande plats på Gibraltargatan 17, till dess nya adress på Orrspelsgatan 16. Det är en sträcka på en halv kilometer som beräknas ta cirka fem timmar – alltså ungefär 100 meter i timmen. Huset kommer att transporteras i ett enda stycke på ett specialanpassat fordon.

- Det är komplext att flytta ett hus i sin helhet. Även om sträckan inte är så lång så har varje meter längst med flyttvägen sina specifika utmaningar. Vi har gjort noga geotekniska utredningar för att säkerställa bärigheten på vägen samt i vilken omfattning provisoriska förstärkningar behöver utföras. Vi har även ett nära samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen och riksantikvarien för att sammanfoga de krav som finns för att bevara byggnaden med Boverkets moderna byggregler, säger Robin Eliasson, platschef på Peab med ansvar för flytten.

Fakta: Inte herrgårdens första flytt
Det är inte första gången Gibraltar herrgård flyttas. Närmare 100 år in i sin historia köptes herrgården av Chalmers Tekniska Högskola, med avsikten att rivas. Tanken var då att bredda Gibraltargatan och bygga ett nytt bibliotek för högskolan. Någon rivning blev dock aldrig av. Efter några decennier som bland annat arkitektkontor, flyttades istället herrgården år 1974 – i två delar – de 400 meterna från Chalmers tvärgata till sin nuvarande plats på Gibraltargatan 17. Nu ska alltså Gibraltar herrgård flyttas igen, och förhoppningsvis blir det för sista gången.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen