Här byggs rekordhögt kontorshus i trä

 
Här byggs rekordhögt kontorshus i träMonteringen av Sveriges högsta kontorshus i trä har börjat i Umeå. Bygget av det tio våningar höga kontorshuset är ett bra exempel där Holmen och Martinsons Byggsystem bidrar till hela processen, från projektledning, konstruktion, montageledning och även produktion av trästommen. 

Kontorshuset ingår i etapp 1 av projektet Östra Station och blir tio våningar ovan mark, alldeles bredvid resecentrumet Umeå Östra. På de två understa våningarna, som byggs med betongstomme, blir det gym och en restaurangdel. Det är Balticgruppen som är byggherre och NCC är anlitad som generalentreprenör för etapp 1 som byggs och certifieras utifrån märkningen Miljöbyggnad Guld.

– Balticgruppen anlitade oss som konsult i systemhandlingsskedet för att hitta viktiga nycklar och göra processen rationell från början, sedan har NCC upphandlats i full konkurrens. Vi var med och skapade hur stommen skulle se ut i huset, därefter har vi suttit med i Projektstudio som är den modell som NCC kör med och som jag tycker är ett väldigt bra sätt att jobba med. Projekteringen har bara flutit på, säger Robert Andersson, projektledare på Martinsons Byggsystem, till Martinsons webbsida,

Den här dagen monteras det tvåvåningshöga element på 8 meter som bildar hisschaktet, det går fort när kranen lyfter de färdiga elementen på rätt plats. Nästa steg blir att ställa dit pelare och därefter anländer första bjälklaget. NCC och Balticgruppen har tillsammans hämtat in erfarenheter från tidigare limträprojekt. Med hjälp av detta har man sedan diskuterat fördelar och nackdelar med montage i egen regi och tillsammans kom fram till att just detta projekt blir mest fördelaktigt att NCC själva utför det, men att man inledningsvis tog hjälp av montageledning via Martinsons.

– Det kommer att bli fler montagejobb i trä och det är bra för oss att trimma in vårt eget montageteam. Vi märker att fler och fler beställare efterfrågar trästomme och det har mycket att göra med miljökrav, stommens del väger tungt i miljökravens beräkningar. Men det har också att göra med tidsaspekten, det är snabbare monteringar med trä än med betong eftersom man slipper uttorkningen som är en ganska utdragen process, säger platschefen Michael Johansson på NCC.

Hela visionen för Östra Station är att Balticgruppen vill skapa ett hållbart område som blandar bostäder, kontor och andra verksamheter och kopplar samman centrum med universitetsstaden samt universitetssjukhuset. Botniabanan och resecentrum ligger alldeles bredvid kontorsbyggnaden.

– Med tanke på byggnadens slanka och osymmetriska utformning var initialt den största utmaningen att hantera byggnadens dynamik, och samtidigt få till en bra utformning av tillkommande detaljer som skulle gå hand i hand med arkitektens vision av slutprodukten, säger Petra Videstorm gruppcheferna på Martinsons konstruktionsavdelning.

Hur känns det att vara på plats och se byggnaden växa fram?

– Jag tycker det är fantastiskt att vara ute på byggen där jag är inblandad, man känner nästan hjärtslagen från träet och allt blir så levande jämfört med vad jag ser på skärmen. För mig har det aldrig funnits något annat alternativ än att jobba med trä sedan jag var klar med studierna och allt började med miljöfrågan. Jag tänkte att om jag skulle vara en del av ett producerande företag så måste det kännas rätt, och eftersom vi har koll från fröet till färdig byggnad så är det något vi kan ta ansvar för. Trä är också ett material som man fortfarande undersöker och hittar nya lösningar med, utvecklingen går fort framåt, och det är något som tilltalar mig som konstruktör, säger hon, till Martinsons webbsida.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen