Här behövs flest nya bostäder

 
Här behövs flest nya bostäder640 000 nya bostäder behöver tillkomma, enligt Boverkets beräkningar. Foto: Anna Sjöström Boverket beräknar att det kommer att behövas totalt 640 000 nya bostäder i Sverige fram till år 2027.
Störst är behovet i storstadsregionerna, det visar Boverkets nya beräkningar av behovet av bostadsbyggande på nationell och regional nivå.


Hur stort behovet av nya bostäder är beror bland annat på hur antalet hushåll förändras framöver, men också på hur det befintliga bostadsbeståndet ser ut.
Boverket beräknar att det behövs 64 000 nya bostäder varje år under tioårsperioden 2018–2027 för att svara mot den framtida befolkningsutvecklingen och kompensera för det underskott av bostäder som finns sedan tidigare.

Vid antagande om en hög migration skulle i stället drygt 73 000 bostäder behöva byggas per år i snitt, och om man antar att det blir en låg migration blir behovet i stället knappt 52 000 nya bostäder per år.

Boverkets regionala beräkningar utgår från 60 arbetsmarknadsregioner, så kallade FA-regioner som Tillväxtverket identifierat. (En FA-region, en funktionell analysregion är en region, inom vilken människor kan bo och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor.)
De regionala byggbehovsberäkningarna visar att det föreligger ett byggbehov i 38 regioner, medan det i övriga 22 regioner inte behöver byggas alls med hänsyn till befolkningsutvecklingen.

Analysen visar även att byggbehovet är koncentrerat till vissa delar av landet. De tre storstadsregionerna; Stockholm-Uppsala, Göteborg och Malmö-Lund, står för 76 procent av byggbehovet och de tio FA-regioner som har det högsta byggbehovet står sammantaget för 89 procent.
          
RegionTotaltPer 1 000 invånare och år
1. Stockholm-Uppsala287 70010,5
2. Malmö-Lund100 6008,6
3. Göteborg99 9008,3
4. Jönköping16 5005,8
5. Linköping-Norrköping15 8003,5
6. Västerås13 0004,8
7. Kristianstad-Hässleholm10 5005,8
8. Trollhättan/Vänersborg10 4005,0
9. Borås8 7005,5
10. Skövde-Skara7 3004,0

Arbetsmarknadsregioner som saknar ett beräknat byggbehov 2018–2027 utifrån den demografiska utvecklingen  är Gotland, Vimmerby, Karlskoga, Torsby, Malung-Sälen, Vansbro, Bollnäs-Ovanåker, Ljusdal, Härjedalen, Kramfors, Sollefteå, Strömsund, Åsele, Lycksele, Vilhelmina, Storuman, Arvidsjaur, Arjeplog, Haparanda, Överkalix, Jokkmokk och Gällivare.

Kiruna och Gällivare är specialfall då en del av det befintliga bostadsbeståndet kommer att behöva ersättas på grund av sprickbildningar i berget härrörande från gruvdriften. Boverket har erhållit en uppskattning av hur många bostäder som kommer behöva ersättas från Kiruna och Gällivare. För Kiruna har uppgifterna beaktats, men inte för Gällivare.
Utifrån den använda beräkningsmodellen blir byggbehovet  i Gällivare noll och Boverket har valt att använda denna siffra även om vi är medvetna om att det kommer att finnas ett positivt byggbehov.

I de regioner som saknar ett beräknat byggbehov kan det finnas ett behov av bostadsbyggande som hänger samman med en åldrande befolkning.
- Antalet personer som är 80 år och äldre ökar i alla regioner och bostadsbeståndet kan behöva anpassas utifrån de äldres behov. Det är också troligt att ett visst bostadsbyggande i dessa regioner kommer att ske för att svara mot efterfrågan, säger Mikael Nordström, enhetschef på Boverket.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer