Grönt tak på Nordens högsta kontorsbyggnad

 
Grönt tak på Nordens högsta kontorsbyggnadNicklas Bennström, Entreprenadchef på Veg Tech och Carl-Gunnar Wiktorsson från Wicote. Kontorshuset Citygate i Göteborg är under byggnation och har nu fått 2 400 kvadratmeter sedumtak. 

Nordens högsta kontorsbyggnad, Citygate i Gårda, Göteborg, är under byggnation och har hållbarhet i fokus. Hyresgästerna kommer att erbjudas vidunderlig utsikt i det 36 våningar och 144 meter höga huset.

Nu har företaget Veg Tec monterat 2 400 kvadtratmeter sedumtak på byggnaden i samarbete med Wicite. De har monterat sedumtak i 15 år på ett 100-tal olika byggnader i Göteborg med omnejd. Bland annat Idrottshögskolan, Pallas (Borås), GoKo-center, Stuveriet. I år har flera skolor anlagts med sedum.

Det är Skanska som är totalentrepenör för projektet och inflyttning är beräknat till hösten 2022. Henning Larsen Architects har ritat byggnaden.

Området Gårda är inne i en exploateringsfas och kommer att bli en attraktiv mötesplats för de som arbetar och besöker området.


Jenny Fors
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen