Grönt ljus för Slakthushallen

 
Grönt ljus för SlakthushallenBild: K2A K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB ska bygga en idrottshall intill Avicii Arena och TELE2 Arena i Stockholm. K2A har ingått ett hyresavtal med Stockholms stad som löper under 20 år från inflytt. Hyresavtalet har godkänts av stadens idrottsnämnd och överenskommelsen om exploatering har nu godkänts av Exploateringsnämnden. Hallen, med arbetsnamnet Slakthushallen, kan börja byggas tidigast i slutet av 2023.

Idrottshallen ska bli drygt 2 400 kvadratmeter BTA och kommer att hyras av Stockholms stad. Hallen ska ligga i Slakthusområdet, i direkt anslutning till den förskola och de 250 student- och forskarbostäder som K2A sedan tidigare erhållit markanvisning för att uppföra.

– Det här är en av Stockholms mest attraktiva nya stadsdelar. Slakthushallen och förskolan bidrar till en trivsam boendemiljö för de boende och en effektiv förvaltning för K2A. Att ett fastighetsbolag bygger samhällsfastigheter som Staden sedan hyr är en ny form av samarbete mellan det privata och det offentliga i Stockholm. Vi är väldigt stolta över att vara bland de första bolagen att ingå ett sådant avtal, säger Johan Knaust, vd på K2A.

– En ny idrottshall i Slakthusområdet kommer göra stor skillnad för föreningslivet och idrotten. I Stockholm, som lider av brist på idrottshallar, är det viktigt att staden både bygger själva och krokar arm med privata investerare. Det är så vi bygger ikapp och ger stockholmarna så mycket idrott för pengarna som möjligt, säger Karin Ernlund (C), idrottsborgarråd och ordförande i Idrottsnämnden i Stockholms stad.

Kvarteret med student- och forskarbostäder, idrottshall och förskola är en del av Slakthusområdet etapp 1, för vilken detaljplanen vann laga kraft under 2021. Att K2A bygger och förvaltar både bostadshusen och samhällsfastigheterna möjliggör en rad synergieffekter och kreativa lösningar. Exempelvis kommer taket på den delvis nedsänkta idrottshallen att användas som förskolegård av den förskola som K2A kommer uppföra.

Marken avses upplåtas med tomträtt. Tillträde till fastigheten beräknas tidigast ske under fjärde kvartalet 2023. Första inflytt beräknas utifrån detta ske under 2025.

Idrottshallen är planerad att miljöcertifieras och klassificeras som mellangrön enligt CICERO:s metodik, som även ligger till grund för klassningen av K2A:s ramverk för gröna aktier.

K2A kommer efter färdigställande av projekten i Slakthusområdet förvalta 250 student- och forskarlägenheter med en uthyrbar yta om 5 800 kvm, en förskola med en uthyrbar yta om 1 250 kvm samt en idrottshall om drygt 2 400 kvm med Stockholms stad som långsiktig hyresgäst. Bedömt hyresvärde för dessa ytor uppgår till cirka 30 miljoner kronor per år.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen