Göteborgarna tycker till om Avenyn

 
Göteborgarna tycker till om AvenynTävlingsförslag: Öppen ridå. Nu bjuds göteborgarna in att säga sitt om hur Avenyn och Götaplatsen ska se ut i framtiden. Samtidigt utvärderar en jury de förslag på utformning och gestaltning som fyra tävlingsteam har lämnat in.

Tävlingen om en större upprustning och ny gestaltning av Avenyn och Götaplatsen pågår för fullt. Fyra tävlingsteam har lämnat in förslag som nu granskas av en jury. I oktober utses det vinnande teamet. Samtidigt bjuder stadsbyggnadskontoret och Avenyprojektet in göteborgarna att säga sitt om Avenyns framtid.

- Vi har hela tiden varit måna om att ta in göteborgarnas synpunkter. Tävlingens grund bygger på de dialoger vi har haft med göteborgare, fastighetsägare och verksamheter längs Avenyn under flera år. För många är det dock lättare att ha synpunkter på konkreta förslag. Jag är övertygad om att göteborgarna har kloka tankar och idéer som kan bidra till att Avenyn blir ännu bättre än det vi kan se i förslagen, säger Hampus Magnusson (M), ordförande i byggnadsnämnden. 

Birgitta Lööf, arkitekt på stadsbyggnadskontoret och projektledare för Avenyns upprustning, säger om den fortsatta processen:

- När juryn har utsett ett vinnande förslag och vi har handlat upp ett team för fortsatt arbete, så kommer alla synpunkter att vara värdefulla när förslaget ska bearbetas och formas vidare.

De fyra förslagen är inte fullständiga i detta skede och det vinnande förslaget kommer att utvecklas vidare av det vinnande teamet i samarbete med Göteborgs Stad, fastighetsägare längs gatan och medlemsföretag i Avenyföreningen.

Aveny-projektet vill framöver även möta göteborgarna ute på Avenyn och detta kan till exempel ske i någon form vid Avenyns hundraårsjubileum 2023.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen