Göta Hovrätt snart klart för inflyttning

 
Göta Hovrätt snart klart för inflyttningBild: Castellum Castellum avyttrar en snart färdigställd fastighet med Domstolsverket som enda hyresgäst. Byggnaden kommer inrymma Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping. Underliggande fastighetsvärde som är i linje med bokfört värde uppgår till 510 mkr med marknadsmässigt avdrag för latent skatt.

Fastigheten omfattar 9 200 kvm och är fullt uthyrd till Domstolsverket med planerad inflytt under våren 2023. Byggnaden utformas med högt ställda miljöambitioner och för att uppfylla certifiering enligt Miljöbyggnad Guld med bland annat solcellsanläggning på taket. Särskild vikt har även lagts vid dagsljustillgång i lokalerna samt byggnadens gestaltning i relation till den omkringliggande stadsmiljön i centrala Jönköping vid Munksjön. Tillträde sker efter färdigställd byggnation.

- Vi är glada att kunna överlämna ett väl genomfört fastighetsprojekt med en stabil och långsiktig hyresgäst som Domstolsverket. Avyttringen stärker vår likviditet framåt, säger Rutger Arnhult, verkställande direktör, Castellum AB.

  • Affären i sammandrag 
  • Fastigheter: Götaland 9
  • Köpare: Vacse
  • Försäljningspris: 510 mkr
  • Frånträdesdag: preliminärt 1 maj 2023
  • Hyresvärde: 23 mkr per år
  • Hyresgäster: Domstolsverket
  • Uthyrningsbar area: 9 200 kvm
  • Uthyrningsgrad: 100 %

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen