Gammalt och nytt vinner markanvisning

 
  • Bild: Link Arkitektur

    Bild: Link Arkitektur

Föregående
Nästa
 
LINK Arkitektur, i samarbete med Projektlaget, utsågs som vinnare i markanvisningstävlingen om de Röda husen i Lidköping. Lidköpingsborna kan nu se fram emot ett kvarter att vara riktigt stolta över, där kulturmiljön värnas och fylls med nytt liv.

- Detta känns naturligtvis väldigt bra. Det är en värdig vinnare som på ett smakfullt sätt lyckats kombinera vår vilja att utveckla området och skapa bostäder med bevarandet av det kulturhistoriska värdet, säger Gustav Edvinsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Kulturmiljö, levande innergård och förankring i stadenDet vinnande förslaget ”Livet på Krukmakaregatan” är präglat av förståelse för platsens historia, kulturmiljökvaliteter och riksintressets värdebärande egenskaper – ett förslag där den befintliga kulturmiljön blir en självklar tillgång i stadens utveckling. De befintliga byggnaderna bevaras och renoveras varsamt som bostadshus samtidigt som ny bebyggelse kompletterar och förstärker den historiska läsbarheten av Nya stadens planstruktur. Nytillskotten inordnar sig tydligt i den äldre kvartersstrukturen med gator och den tidigare stadsgränsen. Tillsammans bildar nytt och gammalt en brokig helhet.

Precis som i Lidköpings äldre delar står kvarterets tydliga utsida i kontrast till den prunkande gården. Syrener och fruktträd breder ut sina grenverk över planken och avslöjar en gömd trädgård. Besökaren möts av en serie gröna rum som avgränsas av förrådplanteringar eller staket och plank med klätterväxter. Visionen är ett hållbart tillägg till staden, nu och inför framtiden, med goda bostäder och en fin miljö i mänsklig skala. Ett kvarter där tiden inte står stilla utan en plats där dåtid, nutid och framtid kan mötas.

- Vi är oerhört glada över den här vinsten! Att ta hand om det redan byggda medför så många fördelar för både kultur, miljö och gestaltningskreativitet. Nu ser vi fram emot att arbeta vidare med projektet tillsammans med resten av teamet och Lidköpings kommun, säger Johanna Eriksson, regionchef på LINK Arkitektur.

Ur juryns motivering

”Sammantaget ett mycket genomarbetat förslag där gestaltningsuttrycket är lågmält klassisk och förhåller sig väl till sin omgivning. Redovisningen ger en mycket god bild av hur området, innergården och bebyggelsen kommer upplevas. Kvarterets väldefinierade avgränsning med högre hörnhus och avskiljande plank placerade i kvartersgräns ger ett kvarter med hög stadsmässighet. Detta konkretiserar på ett föredömligt sätt Stadsutvecklingsplanens och riksintressets

intentioner. Föreslagen ny färgsättning av de befintliga röda husen tillsammans med nya hörnhus är smakfullt historiskt anknutna och ger en god helhetsverkan för kvarteret. Innergården håller en hög kvalitet samt ett rikt nyanserat och spännande innehåll. Frågan kvarstår dock om ytan är tillräcklig för alla föreslagna funktioner. Aspekter som social hållbarhet, höjdsättning av mark, dagvattenhantering, ekosystemtjänster och hantering av framtida energiförsörjning hanteras på tydligt och inspirerande sätt”
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen