Gamla IKEA återbrukas till lägenheter

 
Gamla IKEA återbrukas till lägenheterBild: Framtidens Byggutveckling Ett viktigt steg för ett storskaligt återbruk tas nu för Kvarteret Återbruket i Göteborg. Våningsplanen från gamla IKEA i Kållered sågas upp och används igen.

Framtiden Byggutveckling tar i samverkan med NCC nästa steg i ett storskaligt återbruk för Kvarteret Återbruket. För att uppnå ett riktigt storskaligt återbruk krävs att man tittar på de tunga konstruktionsdelarna som har störst klimatpåverkan. Något som hittills varit ovanligt i stor skala.

De gamla våningsplanen, håldäcken från IKEA, del av Ingka Centres handelsplats i Kållered, kommer återbrukas och lägga grunden för cirka 70 nya hyreslägenheter i Selma stad i Göteborg. Målet för Kvarteret Återbruket är att minst hälften av det inbyggda materialet ska vara av återbruk.

- De stora volymerna, drygt 3 000 kvm av håldäck, som vi tar ut från IKEA i Kållered fyller nästan hela vårt behov till Kvarteret Återbruket. Tidigare har det varit svårt att återbruka kostnadseffektivt men med nya metoder klarar vi av både det och att minska klimatavtrycket, säger Mattias Ström, projektchef på Framtiden Byggutveckling.

På uppdrag av NCC har RISE utfört en kvalitetssäkring av håldäcken. Genom ett antal borrkärnor från betongen testades bland annat betongens tryckhållfasthet, beständighet och dragprovning av armeringslinor.

- Alla håldäck visade hög kvalitet på betong och låg nedbrytning på grund av karbonatisering. De uppskattas att kunna användas minst dubbelt så lång tid som till idag, säger Jan Suchorzewski, betongforskare och enhetschef på RISE.

Som totalentreprenör driver NCC i samverkan återbruksprocessen för att bearbeta håldäcken och anpassa dem till de nya bostäderna. Att Normans, som utför rivningen av det gamla IKEA-varuhuset, har varit både engagerade och involverade under hela processen har varit en viktig hörnsten för att lyckas. Till sin hjälp har NCC även haft Göstas Truckuthyrning, Såg & Betongborrning och RISE.

- För att lyckas ta storskaligt återbruk till nästa nivå som i detta projekt krävs det först och främst en beställare som vågar ta initiativ och beslut. Därefter entreprenörer med kompetens som tänker i innovativa och nya banor för att hitta effektiva lösningar. Tillsammans bygger vi upp ny kompetens inom återbruksområdet, säger Petra Ahlström, Affärschef på NCC Building Sverige.

Det gamla IKEA-varuhuset i Kållered invigdes 1972 och stängdes den 22 maj förra året. Det ersattes av ett nytt IKEA på tomten bredvid.

- Vi värdesätter verkligen varje möjlighet att skapa värde för människor, samhällen och vår planet i allt vi gör. Därför är vi glada över att kunna bidra och tillhandahålla så mycket material som möjligt för återanvändning från den här rivningen, så att det kan fortsätta att tjäna de många människorna och lokala samhällena säger Anna Thelin, Project Development Leader på Ingka Centres.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen