Fyra bidrag tävlar om bästa plan

 
Fyra bidrag tävlar om bästa planBild: Sveriges Arkitekter Park i Borås, sjukhusområde i Malmö, miljonprogram i Nyköping och lek i Örebro. De fyra som tävlar om Sveriges Arkitekters Planpris arbetar med knäckfrågor som så gott som alla svenska kommuner brottas med.

– Vad de nominerade jobbar med är generella områden för hela Planeringssverige. I Örebro handlar det om barnens förutsättningar för en bra start i livet, i Malmö om hälsans roll i en stadsstruktur. Hur vi tar hand om det redan byggda är Nyköpings arbete ett bra exempel på och Borås stadsbyggnadsprogram visar betydelsen av det offentliga rummet, säger juryns ordförande, arkitekt SAR/MSA Christer Larsson.

De nominerade är:

Borås stad: Stadsbyggnadsprogram för Borås – Staden vid parken

Ur juryns motivering: ”Programmet visar att en park kan vara startskottet för att skapa en mer sammanhållen, jämlik och klimatanpassad stad. Viskans park är ett framstående exempel på idéburen stadsutveckling.”

– Programmet och arkitekterna bakom kopplar ihop staden och visar en tydlig riktning i planeringen. Då får man aktörerna med sig och minskar risken i deras investeringar, säger Christer Larsson.

Nyköpings kommun: Stadsutvecklingsplan Brandkärr

Ur juryns motivering: ”Planen bidrar med konkreta verktyg för att skapa ett mer levande och befolkat stadsrum, där bilens betydelse minskar och gårdarna blir gemensamma vardagsrum.  … Dokumentet som helhet adresserar några av vår tids största utmaningar – att värna och utveckla platsens värden och främja jämlika livsvillkor i hela staden.”

– Vi har en byggande industri som till stor del är konstruerad efter att bygga nytt. Ska vi klara hållbarhetsmålen måste hela näringen ställa om. I Nyköpings stadsutvecklingsplan utgår kommunens arkitekter från det byggda och den fysiska miljön, kommenterar Christer Larsson.

Region Skåne: Helhetsplan utemiljö – Malmö sjukhusområde

Ur juryns motivering: ”Omvandlingen av sjukhuset visar hur slutna vårdmiljöer kan öppnas, med positiva effekter på stadsliv, hälsa och förebyggande vård.  Från helhet till detalj ger planen för sjukhusområde förutsättningar att skapa vackrare livsmiljöer, lätta att nå för malmöbor, vårdpatienter och anställda.”

– Det här planarbetet visar att vi inte ska underskatta betydelsen av en stor sjukhusbyggnad mitt i stan. Det är stora arbetsplatser, som berikar staden med liv och rörelse och service. Det ökar också invånarnas tillgänglighet till vård, säger Christer Larsson.

Örebro kommun: Lek på riktigt – Riktlinjer för Örebro kommuns lekplatser

Ur juryns motivering: ”Med leken i fokus planerar staden för spännande och stimulerande miljöer, för alla åldrar. Genom att utgå från platsen – och ge möjlighet för barnen att påverka innehållet – blir lekmiljöerna unika, utmanande och föränderliga över tid.”

– Lekens och fysisk rörelses betydelse för att ge barn en bra start finns det flera utredningar om. En undermålig fysisk miljö kommer att försämra folkhälsan och ge oss enorma kostnader – det är en stor fråga för arkitekterna, säger Christer Larsson.

Vilken kommun som står som vinnare avslöjas på Arkitekturgalans prisutdelning måndag den 13 mars, på Lisebergsteatern i Göteborg.

Sveriges Arkitekter delar varje år sedan 1992 ut Planpriset, för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga inom fysisk planering.

Juryn har bestått av arkitekt SAR/MSA Abdellah Abarkan, professor vid BTH; arkitekt FPR/MSA Jenny Jernström, rådhusintendent och strateg fysisk planering i Östersund; arkitekt FPR/MSA Lina Gregersdotter, stadsarkitekt i Söderköping och arkitekt SAR/MSA Christer Larsson, tidigare stadsbyggnadsdirektör i Malmö och adjungerad professor vid LTH.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen