Första upphandlingarna för T-banan klara

 
  • SBT Sverige AB har fått kontrakt på en arbetstunnel i Veddesta. Det är den första entreprenad som SLL upphandlat för utbyggnaden av tunnelbanan. Bild: White Arkitekter/SLL

    SBT Sverige AB har fått kontrakt på en arbetstunnel i Veddesta. Det är den första entreprenad som SLL upphandlat för utbyggnaden av tunnelbanan. Bild: White Arkitekter/SLL

  • Upphandlingschef Pia Lindberg Nedby. Foto: Samuel Karlsson

    Upphandlingschef Pia Lindberg Nedby. Foto: Samuel Karlsson

Föregående
Nästa
 
SLL har upphandlat den första tunnelbane-entreprenaden. SBT Sverige AB har skrivit kontrakt på att bygga arbetstunnel i Veddesta.

Även NCC har tilldelats två arbetstunnlar.

Stockholms läns landsting, Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, har genomfört två upphandlingar som totalt avser utförande av tre stycken arbetstunnlar fördelade på två kontrakt (4711 och 4712).

SBT Sverige AB, som har det tjeckiska bolaget Subterra som huvudägare, vann upphandling av en arbetstunnel vid Veddesta. Kontrakt är redan tecknat. 

NCC Sverige AB vann upphandling av två arbetstunnlar. Tilldelningen är klar och kontrakt kommer att tecknas inom kort.

– Efter många års förberedelser och planering har vi äntligen genomfört våra första entreprenadupphandlingar. Det känns jättebra att äntligen vara igång, säger upphandlingschef Pia Lindberg Nedby. 

I de två upphandlingarna, som båda utgör förberedande arbeten för station Barkarby, inkom fem godkända anbud.

– Fem anbud är bra och visar på stort intresse. 

SBT Sverige AB räknar med att påbörja arbetet inom kort, och byggtiden planeras till ett år. Kontraktsvärdet är cirka 46 miljoner kronor, och entreprenaden omfattar bland annat iordningställande av arbetsområde, jordschakt och bergschakt för en 200 meter lång arbetstunnel.  

- Det känns bra att vara först ut, säger Patrik Marelius, vd SBT Sverige. Vi håller på och arbetsbereder nu och räknar med att vara på plats i mitten av januari.  

För närvarande pågår även kvalificering inför upphandling av arbetstunnlar för Arenastaden och även för arbetstunneln vid Londonviadukten som hör till projekt Södermalm.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer