Första spadtaget för nytt energilager

 
Första spadtaget för nytt energilagerFoto: Ingrid Bygget av Ingrid Capacitys nya etablering i Karlshamn är nu i full gång. Etableringen kommer att utgöra ett energilager på ca tre MW vilket kan jämföras med vad ca 300 villor förbrukar när de har sitt största effektbehov. Energilagret beräknas vara i full drift till sommaren 2023.

-Vi är glada över att ta detta steg framåt för att bidra till en hållbar och grön omställning. Genom denna etablering kan vi bidra till att lösa den brist på effekt som uppstår när efterfrågan på el ökar, säger Arvid Lilljeqvist, VD på Ingrid Capacity.

Det nya energilagret kommer från dag ett att bidra till att fler effekttoppar hanteras utan att överskrida effektuttaget från överliggande nät. BatteryLoop står som leverantör för etableringen genom deras cirkulära energilagersystem (BLESS™). Ett system beståendes av återanvända fordonsbatterier. Etableringen är ett led i den gröna omställningen och den fortsatta elektrifieringen, där Karlshamn är intressant som geografisk plats för bland annat batterilagring beroende på elkapacitet och marktillgång. På plats under invigningen fanns representanter från Ingrid Capacity, Karlshamns kommun, Karlshamn Energi och BatteryLoop.

- Vi är stolta över att inom två dagar från detta spadtag kunna leverera vårt cirkulära energilagersystem (BLESS™) till detta projekt. Detta är ett steg mot en mer hållbar framtid och vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med Ingrid Capacity och Karlshamns kommun, säger Patrik Boccara, försäljningschef på BatteryLoop.

Batterilagring i sig syftar till att stabilisera elnäten genom att lagra i batterier vid låga effektuttag och sedan skjuta till vid effekttoppar lokalt, regionalt och nationellt. Energilager är en viktig del för att möjliggöra den gröna omställningen som lett till en kraftig ökning av efterfrågan på el. På både nationell och lokal nivå finns utmaningar att hantera variationer i efterfrågan och tillgång på el, där energilager är en tillförlitlig och snabb lösning.

- Vi är mycket glada över Ingrid Capacitys etablering i Karlshamn och detta kommer att bidra till en mer hållbar och stabil elförsörjning. Etableringen är ett exempel på hur vi kan samarbeta för att ta itu med utmaningarna för att skapa stabilitet i elnäten när produktionen och behoven ökar på sikt, säger Mathias Wijk, etableringschef på Karlshamns kommun.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen