Första klimatneutrala bostadskvarter i Täby

 
Första klimatneutrala bostadskvarter i TäbyBild: White Just nu tar ett av Täby kommuns första nollCO2-certifierade hus form. Kvarteret Gullvivan, som byggs med massivträstomme och en utemiljö skapad med klimatneutralitet i åtanke, ska bana väg för att nå kommunens klimatmål.

Det Svanenmärkta bostadskvarteret växer fram i den nya stadsdelen Täby Park. På uppdrag av Skanska har vi utformat kvarteret som kommer att rymma 35 lägenheter och en restaurang. Husen byggs med massivträstomme och delvis återbrukat byggmaterial, som tegel i fasad, och på taken placeras solceller. Tillsammans med träfasader och livskraftiga grönytor kommer de återbrukade materialen att bidra till berättelsen om det hållbara lilla kvarteret i Täby Park.

– Vi har arbetat nära både beställaren och konsultgruppen, och även utvecklat det kreativa samarbetet ihop med landskapsarkitekterna på White. I dialog med Täby kommun lyckades vi utnyttja fastighetens lite svåra mått på ett sätt som gav både en grönskande gård och fina hörnlägen till samtliga lägenheter, säger Martina Sovre, ansvarig arkitekt på White.
 
– Gestaltningen av utemiljön i Gullvivan är gjord med klimatneutralitet i åtanke. Genom att använda återbrukade material i så stor utsträckning som möjligt minskar utsläppen, då ingen nyproduktion krävs. Material som i produktion ger stora utsläpp har undvikits i största möjliga mån, säger Jonathan Andersson, handläggande landskapsarkitekt på White.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen