Försäkringsjättens kontor görs om

 
Försäkringsjättens kontor görs omFoto: Per Kristiansen Studio Stockholm Arkitektur har fått uppdraget att transformera Länsförsäkringar AB:s kontor på Tegeluddsvägen i Stockholm. I det nya gestaltningskonceptet ligger fokus på att spegla varumärkets lokala förankring och kontorsytan, på 29 000 kvadratmeter, kommer att stå färdig under 2023.

Samarbetet mellan Studio Stockholm och Länsförsäkringar AB, vilka ägs av de 23 länsförsäkringsbolagen, inleddes under våren 2020. I Studio Stockholms uppdrag ingår att utveckla ett nytt koncept som dels gestaltar Länsförsäkringars varumärke, dels möjliggör en övergång till ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

- Kombinationen av Länsförsäkringars starka varumärke och de befintliga kontorslokalernas storlek gör detta till ett otroligt spännande projekt. Vi har varit måna om att hitta en välbalanserad och hållbar paketering som tar hela organisationen i beaktande och på djupet fångar dess identitet, säger Karolina Nyström, uppdragsansvarig inredningsarkitekt på Studio Stockholm.

I tolkningen av varumärket har Studio Stockholm valt att fokusera på den lokala närvaron som utmärker Länsförsäkringar, detta genom att lyfta fram färg-, form- och materialattribut kopplat till de 23 länsförsäkringsbolagen. Man behåller därför de svenska basmaterial som idag är del av byggnaden samtidigt som man adderar lokala materialval som ska representera olika delar av Sverige. Konceptet tar också fasta på det faktum att den befintliga huskroppen har tydliga likheter med den svenska kartan och utifrån de aktivitetsbaserade lösningar som Länsförsäkringar AB eftersträvar har de olika funktionerna fördelats med lugn och fokus i norr samt aktivt och livligt i söder. Till dessa attribut ska den uppdaterade kontorsbyggnaden spegla varumärkets värdegrund.

Projektet löper fram till och med år 2023 och innefattar samtliga av Länsförsäkringar AB:s ytor på Tegeluddsvägen. Medarbetarna kommer att förbli i lokalerna under processens gång, vilket innebär att arbetet behöver planeras med hänsyn till detta.

- Det är naturligtvis inte vårt vanliga sätt att arbeta, men det är samtidigt precis den typen av utmaningar som vi på Studio Stockholm gillar att ta oss an. Vår erfarenhet är att om vi låter kundens förutsättningar och behov stå i fokus, oberoende av vilka dessa är, så åstadkommer vi också de bästa resultaten, säger Karolina Nyström.

Källa: Studio Stockholm 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer