Fond kan öka bostadsbyggandet i norra Sverige

 
Fond kan öka bostadsbyggandet i norra SverigeStatens utredare, Peter Larsson, har identifierat Norrlandsfonden som en lämplig administratör av statliga medel för att öka bostadsbyggandet i norr i samband med den gröna industriella utvecklingen. 

Med anledning av detta har Norrlandsfondens styrelse beslutat att genomföra ett antal pilotprojekt för att visa på en möjlighet i en lånebaserad finansieringsmodell som kan avlasta risken och öka likviditeten för byggherren under de första kritiska åren innan en fastighet står helt klar och är fullt uthyrd.

-Vi tror att lånet till viss del kan avlasta behovet av eget kapital samtidigt som det kan underlätta bankfinansieringen och ge en tidigarelagd byggstart. Om staten senare skulle ge oss ett utökat uppdrag och kapitaltillskott så har vi genom våra pilotprojekt med oss erfarenheter av behov och finansieringsupplägg. Pilotprojekten kommer att genomföras av Norrlandsfonden men om vi får ett större uppdrag kommer detta att läggas som en separat verksamhet för att inte påverka Norrlandsfondens ordinarie verksamhet säger, Norrlandsfondens vd, Niklas Jonsson.

Som projektledare för pilotverksamheten har Norrlandsfonden engagerat Susanne Olofsson. Susanne har lång erfarenhet av kompletterande finansiering samt från verksamhet inom bygg och fastighetsbranschen.

-Vi vill hitta lämpliga projekt så snart det går och håller på att ta fram en checklista för vad vi söker. För att hitta lämpliga projekt vill vi gärna ha kontakt med banker, kommuner, fastighetsägare, byggherrar med flera säger Susanne Olofsson.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen