Får markanvisning i Östberga

 
Får markanvisning i ÖstbergaLisebacke Trädgårdar. Projektet Parkstråket i Östberga ingår i stadsutvecklingsprojektet Årstafältet-Östberga och är en del av Östbergaprogrammet. Projektet Parkstråket i Östberga ingår i stadsutvecklingsprojektet Årstafältet-Östberga och är en del av Östbergaprogrammet. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder till Midroc Properties. 

Den aktuella tomten ligger i sluttningen mellan Östbergabackarna och gångstråket i parken mellan Östberga och Liseberg. Här föreslås cirka 100 nya lägenheter motsvarande totalt cirka 6 500 kvm total yta. Midrocs projekt innehåller fem nya punkthus. 

– Det är oerhört roligt att vi får vara med och utveckla Östberga. Vi har tagit fram ett projektförslag tillsammans med White Arkitekter som visar exempel på en fantastiskt fin förtätning i ett expansivt område nära Stockholms innerstad som snart kommer få ännu bättre kommunikationer, säger Jakob Ljunggren, affärschef på Midroc Properties, i ett pressmeddelande.

– Vi är väldigt glada att få fortsätta utveckla det här strategiskt viktiga bostadsprojekt ihop med Midroc. Här ser vi en unik möjlighet att tillsammans skapa ett projekt som binder ihop Östberga, Liseberg och Årstafältet, och skapar trygga stråk för människor att röra sig på i en stadsmässig, formstark och hållbar förpackning, säger Fredrik Fernek, partner och gruppchef på White Arkitekter.

Exploateringskontoret på Stockholm stad bedömer att projektet Parkstråket kommer att bidra positivt till utvecklingen av Östberga genom ett mer varierat bostadsutbud, ökad trygghet både i Lisebergsparken och i gatumiljön och genom den stärkta kopplingen mellan Östberga och Liseberg.

En del av Stockholm stads motivering bakom beslutet löd:

”Midroc bedöms vara en långsiktig aktör med stor bredd och variation i genomförda projekt. Årstafältet-Östbergaprojektet har sedan tidigare god erfarenhet av bolaget genom deras medverkan i Årstafältets etapp 2 och ser att byggaktören anstränger sig för att uppfylla stadens mål.”

Beslutet om markanvisning togs i exploateringsnämnden 25 november.
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen