EU-förslag för mer solenergi

 
EU-förslag för mer solenergiFoto: Getty Images Krig, ökad efterfrågan och rusande priser på el – förutsättningarna för investeringar i solel har aldrig tidigare varit mer gynnsamma. Nu kommer dessutom ny krav från EU som ökar efterfrågan.

EU-kommissionen aviserade nyligen paketet, Repower-EU, för att minska beroendet av ryska fossilbränslen och öka tillgången på hållbar energi.

– Skulle förslagen genomföras fullt ut kommer det ställa nya krav på både byggherrar och fastighetsbolag. Men det skapar också nya möjligheter. Det här är en utveckling som drivs på av de kommersiella krafterna där dagens höga elpriser göt dessa satsningar än mer lönsamma, säger Kenneth Johansson, vd EIT Innoenergy Scandinavia.

Enligt förslaget ska alla nya byggnader vara ”solcellsförberedda” inom något år. Det blir även obligatoriskt med installation av solcellsanläggningar på tak för alla nya offentliga och kommersiella byggnader med en användbar golvarea större än 250 kvadratmeter redan år 2026. Ett år senare blir det samma krav för alla befintliga offentliga och kommersiella byggnader med en användbar golvarea som är större än 250 kvadratmeter. Och som ett sista steg kommer alla nya bostadshus omfattas av samma regelkrav till 2029.

– Med de höga elpriserna och en ökad efterfrågan finns det ett intresse av nyinvesteringar. Nya affärsmodeller övervägs. Exempelvis kanske det blir så att energibolagen står för installationen och hyr ytan på taken, eller andra varianter, säger han.

EIT Innoenergy är ett offentlig-privat europeiskt bolag som finansierar uppskalningen av hållbar energi inom Europa. När bolaget startade 2010 var det med ett tydligt uppdrag att driva på utvecklingen för hållbar energi med hjälp av medel från EU. I dag klarar man sig utan dessa medel. Huvudkontoret ligger i Amsterdam och bolaget har regionkontor runt om i Europa. Man har en portfölj med närmare 300 bolag inom hållbar energi. När en investering börjar stå på egna ben gör man en exit.

– Vi är en mix av tidiga investerare och affärspartner. Det handlar inte om EU-bidrag utan om rena investeringar. Värdet skapas så att investeringarna kan återbetalas med e uppsida. Vi ser en snabb utveckling i hela Europa som drivs på av världsläget och den ökade efterfrågan.

Det finns en medveten strategi att försöka öka produktionen inom EU.

– Det är inte så smart att växla från beroende av rysk gas till kinesiska solceller som dessutom är beroende av kolkraft vid tillverkningen. Vi vill investera i en inhemsk industri och bygga upp den europiska produktionen.

De är fortfarande lite oklart när de nya förslagen kommer implementeras i Sverige. Det finns även lagförslag från EU-kommissionen om snabbare tillståndsprocesser för markmonterade solcellsparker som skulle innebära stora möjligheter för Sverige. Det finns redan idag en växande marknad för sådana parker.

– Vi ser hur utvecklingen går framåt i hela Europa. Det finns både ett politiskt tryck och en kommersiell efterfrågan som driver på investeringarna, säger Kenneth Johansson.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen