ETTELVA Arkitekter satsar på Landskapsarkitektur

 
ETTELVA Arkitekter satsar på LandskapsarkitekturFredrik Hast och Sara Hedlund ska jobbar med bland annat landskapsarkitektur på ETTELVA Arkitekter. Bild: ETTELVA Arkitekter Nu utökar ETTELVA Arkitekter sin verksamhet med landskapsarkitektur. Fredrik Hast och Sara Hedlund blir till en början en del av ETTELVA:s Stadsbyggnadsteam men kommer att arbeta med frågor inom landskapsarkitektur i alla kompetensområden på kontoret.

– Stadsbyggnad och landskapsarkitektur är kompetenser som ofta överlappar – vi arbetar med det offentliga rummet från olika vinklar och landskapsarkitektur är en viktig fråga i alla våra projekt. Genom att få in denna kompetens kan vi skapa en bättre helhet och höja oss ytterligare en nivå, både när det gäller gestaltning och genomförbarhet, säger Helena Hultgren, ansvarig för Stadsbyggnad på ETTELVA, i ett pressmeddelande.

Att ETTELVA nu även erbjuder tjänster inom landskapsarkitektur är ett led i en strategisk satsning som efterfrågats både internt och externt. Genom att integrera landskapsfrågor i projekten i tidigt skede skapas en smidigare process och slutresultatet blir bättre när helheten tagits i beaktning från början. Med landskapskompetens på kontoret räknar ETTELVA även med att utveckla hållbarhetsarbetet ytterligare.

– Det är ett stort tryck på marknaden efter landskapsarkitekter och en stor ynnest att Fredrik och Sara valt att komma till oss. Med hjälp av deras erfarenhet kan vi knyta ihop mellanrummen mellan byggnaderna vi ritar och skapa omtanke om alla miljöer vi gestaltar, säger Christina Kazeem, vd på ETTELVA.

Fredrik Hast kommer närmast från Sweco Architects där han arbetat som uppdragsansvarig och studiochef, främst med bostadsprojekt.
Sara Hedlund har senast arbetat som landskapsarkitekt på Norconsult och arbetar gärna analytiskt och holistiskt med landskapsarkitektur i tidiga skeden och i projekteringssammanhang.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer