Ett steg närmare ny batterifabrik

 
Ett steg närmare ny batterifabrikBild: Svenljunga kommun Logistea har idag tecknat ett samarbetsavtal med FREYR Battery AS avseende fördjupat arbete för etablering av battericellsproduktion i industriområde Lockryd i Svenljunga.

Logistea AB har tecknat ett samarbetsavtal med den internationella battericellstillverkaren FREYR Battery Norway AS. Samarbetsavtalet avser utveckling av detaljplan och planprocess samt en option avseende förhyrning av fastigheten. Avtalet är ett viktigt nästa steg för etableringen av en battericellsproduktion i Lockryd i Svenljunga kommun.

- Vi är väldigt glada över det fördjupade samarbetsavtal som har knutits mellan Logistea och FREYR Battery och att vi därmed tar ytterligare ett steg i processen att möjliggöra etableringen av en battericellsfabrik i Lockryd, säger Sebastian Nydén, kommunchef i Svenljunga kommun.

Samarbetsavtalet sträcker sig fram till 31 december 2025 och avser slutförandet av detaljplanen och planprocessen i syfte att utreda möjligheten till att etablera battericellsproduktion i Lockryd i Svenljunga kommun.

- Vi har arbetat intensivt både lokalt, regionalt och nationellt sedan det första offentliggörandet i december 2021. Det är många aktörer som har del i att detta projekt nu tagit ytterligare ett steg framåt. Detta är ett resultat av god samverkan, säger Annica Berglund, Business Region Borås.

Arbetet med detaljplanen har pågått sedan den initiala avsiktsförklaringen tecknades mellan parterna i december 2021. Samarbetsavtalet ersätter avsiktsförklaringen och detaljplanen förväntas vinna laga kraft under slutet av 2023.

- Arbetet med planprocessen har fortskridit sedan avsiktsförklaringen med FREYR tecknades i december 2021. Samverkan har skett i god anda och tempo mellan Svenljunga kommun, Boråsregionen, Business Sweden, FREYR, Logistea samt Hansson Holding. Det kommersiella samarbetsavtalet som vi idag har ingått med FREYR bekräftar båda parters intresse av fortsatt framdrift i projektet,” säger Niklas Zuckerman, VD, Logistea AB.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen