Enklare att bygga hyresrätter i Solna

 
Enklare att bygga hyresrätter i SolnaFoto: Casper Hedberg Kommunstyrelsen har beslutat att fastställa nya riktlinjer för markanvisning. Det innebär utökade möjligheter att upplåta kommunal mark med tomträtt för flerbostadshus med hyresrätter.

Med markanvisning avses en överenskommelse mellan staden och en exploatör som ger exploatören ensamrätt att under två år och under givna villkor förhandla med staden om överlåtelse eller upplåtelse för bebyggelse av ett markområde som staden äger.

- Det finns ett behov av fler hyresrätter i Solna. Fler ska få möjlighet att bo i Solna utan att behöva hänvisas till bostadsrättsmarknaden. Med det här beslutet lägger vi om stadens bostadspolitik och ser till att nybyggnation av hyresrätter premieras. Det säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur Solna stad kan medverka till att påskynda byggnationen av hyresrätter i Solna. Flera företag i branschen har framfört att en möjlighet som kan underlätta byggnation av hyresrätter är att det ges möjlighet att få tomträtt som alternativ till att behöva förvärva mark. En möjlighet för staden att medverka till att påskynda hyreshusprojekt kan därmed vara att upplåta mark med tomträtt.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen