E20 byggs om för att klara mer trafik

 
E20 byggs om för att klara mer trafikE20 i dag. Foto: Trafikverket Peab har fått uppdraget att bygga om fyra kilometer av den befintliga sträckan på E20 mellan Tollered och Ingared utanför Göteborg.
Sträckan byggs om till motorväg med hastigheten 100 kilometer i timmen.
Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 206 miljoner kronor.


I projektet ingår bland annat att bygga tre trafikplatser samt en ny kombinerad planskild passage som både är till för trafik och för vilt. Det byggs även en ny gång- och cykelväg från Tollered till Västra Bodarna. I dag trafikeras sträckan av närmare 23 000 fordon per dygn. Till år 2040 bedöms trafiken ha ökat till drygt 26 000 fordon per dygn.

– Att vara med och bidra till att den nya vägen blir både mer trafiksäker och får bättre framkomlighet känns självklart mycket bra. En av utmaningarna i projektet är att befintlig trafik måste passera arbetsområdet, därför ställs mycket höga krav på säkerheten för våra medarbetare, säger Berth Larsson, regionchef på Peab, i ett pressmeddelande. 

– Delsträckan ska förstärka den länk som E20 är, i både nuvarande och framtida vägnät. De åtgärder vi gör för miljön ska minimera intrånget i värdefulla miljöer och bibehålla friluftsliv och artrikedom i området, säger Margaretha Rhodin, projektledare på Trafikverket.

Uppdraget är en utförandeentreprenad.
Byggstart sker i maj 2020 och projektet beräknas vara klart under våren 2022.
Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2020.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer