Det här taket hanterar dagvatten

 
Klimatförändringar har lett till ökade utmaningar relaterade till regn och extremväder. Hur kan valet av tak bidra till att minska påfrestningen på stadens avloppssystem, minska risken för vattenskador och främja ökad hållbarhet?Dagens avloppssystem har ofta begränsad kapacitet att hantera den ökande mängden regn under kraftiga regnskurar. De pågående klimatförändringarna kommer att ytterligare öka denna påfrestning framöver. En lösning på detta är lokal hantering av överskottsvatten, vilket kan genomföras genom blåa tak.

Hantering av regnvattenBlåa tak bidrar till att minska påfrestningen på stadens avloppssystem genom att begränsa mängden regnvatten som direkt rinner ner i avloppet.

Energieffektivitet
Blåa tak kan bidra till att förbättra byggnadens energieffektivitet genom att minska upptagningen av värme på sommaren.

Bevarande av vattenresurser
Genom att fånga upp och använda regnvattnet kan blåa tak bidra till att bevara vattenresurserna.Biologisk mångfald och estetisk attraktion
Förutom de miljömässiga och funktionella fördelarna kan blågröna tak tillföra byggnader och stadsområden estetiskt tilltalande.

Inför ökande utmaningar kopplade till klimatförändringar och ökande mängder nederbörd är valet av praktiska och hållbara lösningar avgörande.

Läs hela artikeln om hur blåa tak från Lett-Tak inte bara hanterar dagvatten, utan också bidrar till ökad hållbarhet.Lett-Tak Systemer AS har sedan 1980 designat, tillverkat, levererat och installerat skräddarsydda och hållbara takkomponenter i Norden. Takkomponenterna tillverkas enligt höga miljökrav och är mycket energivänliga i användning.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen