“Det här räcker inte"

 
“Det här räcker inteFoto: Juliana Fälldin Trä- och Möbelföretagen (TMF) Flera branschföreträdare kommenterar regeringens höstbudget. Och de flesta vill se mer kraftfulla åtgärder för att råda bot på byggkrisen.

Trä- och Möbelföretagen, TMF, välkomnar regeringens budgetsatsningar på bostadsbyggandet men saknar ordentliga insatser för att mildra byggkrisen.

För att få fart på byggandet vill TMF bland annat se ökade incitament för både privata och offentliga aktörer att bygga fler bostäder, skattelättnader för investeringar i bostadsutveckling och krafttag för få stopp på de långa byråkratiska processer som ofta försenar byggprojekt.  

- Jag ser positiva nyheter på tre områden: bostadsbyggandet, förenklingsområdet och kompetensförsörjning men det räcker inte på långa vägar. Framför allt saknar jag ordentliga satsningar för att mildra den byggkris som våra branscher just nu är mitt uppe i - här måste regeringen leverera på den reformsatsning man aviserade när man tillträdde, i synnerhet nu givet det allvarliga läget, säger David Johnsson, vd på TMF och lyfter behovet av kraftfulla åtgärder på både kort och lång sikt för att hindra att byggkrisen sprider sig till fler branscher:    

- Vi ser minskade orderingångar inom till exempel kök-, bad-, fönster- och dörrföretag och det är såklart ett resultat av den vikande konjunkturen och den inbromsning vi sett på framför allt bostadsmarknaden, men även byggsektorn i stort.  

Det är sedan tidigare känt att regeringens budget, som presenterades i sin helhet idag, innehöll  en bonus till kommuner som vill omvandla kontorslokaler till bostäder, samt skapa ekonomiska incitament för kommuner att planlägga byggandet av småhus. Regeringen ger Boverket i uppdrag att kartlägga byggbar mark för småhus, samt undersöka i vilken utsträckning kommuner faktiskt upplåter tomter för småhusbyggande. Även rut- och rotavdragen kommer att höjas från 50 000 kronor till 75 000 kronor under nästa år. Ett önskvärt tillägg hade varit ett särskilt rotavdrag för nyproduktion.
Regeringen har även presenterat ett nytt reformpaket för att minska regelbördan för svenska företag. Det innebär bland annat att ett förenklingsråd inrättas samt att myndigheter och länsstyrelser ges i uppdrag att se över lagstiftning och tillämpning som leder till kostnader för företagen.  

Från Svensk Betongs sida vill man se mer åtgärder från regeringen. De menar att budgeten innehåller en del positiva inslag för Svensk Betongs medlemsföretag, men det finns betydligt mer att önska.

- Vi uppmanar regeringen Kristersson att överväga ytterligare strukturreformer för att öka byggtakten och därmed även möta det akuta bostadsbehovet som finns i Sverige, säger Malin Löfsjögård.

För att möta kompetensbehovet vill regeringen stärka och bygga ut ingenjörsutbildningarna medan budgetpropositionen även föreslår en höjning av ROT-avdraget från 50 000 till 75 000 kronor. För att snabba på tillståndsprocesserna för miljöprövningar satsas 123 miljoner kronor per år mellan 2024 och 2026.

- Tyvärr kommer ROT-satsningen inte vända den nedgång i bostadsbyggande som våra medlemmar upplever just nu. Med tanke på att en majoritet av svenska flerbostadshus byggs i betong innebär det låga bostadsbyggandet att flera av våra medlemsföretag drabbas hårt. Vi uppmanar därför regeringen Kristersson att överväga ytterligare strukturreformer för att öka byggtakten och därmed även möta det akuta bostadsbehovet som finns i Sverige, säger Malin Löfsjögård.

Även Byggföretagen vill se mer konkreta åtgärder snabbare.
– Byggföretagen välkomnar ett höjt ROT-avdrag men reformen har ingen som helst effekt när det kommer till att bygga fler bostäder här och nu, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.
Förmågan att finansiera nybyggnation av bostäder är inte längre tillräcklig. Stigande räntor gör det både dyrare att bygga och svårare för bostadsköpare att låna.

- Om regeringen vill hålla uppe efterfrågan på nybyggnation av lägenheter och småhus behöver man först och främst slopa 2018 års skärpta amorteringskrav, säger fortsätter hon.

Byggföretagen lyfte i våras fram behovet av en kriskommission och medverkade även i branschens krissamtal med regeringen i början av juni.

-Vi upplever att regeringen har hörsammat oron över situationen som hela samhällsbyggnadssektorn befinner sig i - inte minst när det gäller bostadsbyggandet. Med det sagt behövs fler reformer än vad höstbudgeten innehåller, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Byggnads ordförande Johan Lindholm jämförde tidigare regeringens budgetnyheter kopplade till bygg- och bostadssektorn med ”kortbyxor och flipflops”.

– Nu måste hela branschen ryta ifrån. Vi ser att antalet uppsägningar ökar i dramatisk takt och om inget görs riskerar byggbranschen att dräneras på kompetens. Det kommer vålla stora problem den dagen konjunkturen vänder och vi måste bygga i kapp det vi missat. Nu måste hela branschen kroka arm och få regeringen att inse sitt ansvar, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen