Det gör att unga vill jobba från kontoret

 
Det gör att unga vill jobba från kontoretFler förmåner som underlättar vardagen och utökad service i huset är viktigt för unga. Bilden är från Aller Medias nya lokaler som MER Arkitekter fick uppdraget att gestalta. Foto: MER Arkitekter. Fler förmåner och fler sociala aktiviteter lockar mest när MER Arkitekter i en ny Sifo-undersökning frågade vad unga vill ha för att tillbringa mer tid på kontoret.
"Den här generationen ställer nya krav på sina arbetsplatser, vilket öppnar för en mängd möjligheter", säger Venke Osnes, en av två vd:ar på MER Arkitekter.

Arbetsgivare som kräver fysisk närvaro på kontoret fortsätter att möta motstånd efter pandemin då många vande sig vid att få jobba hemifrån. Skillnaderna mellan generationerna är tydliga. I en undersökning från Kantar Sifo på uppdrag av MER Arkitekter svarade nästan hälften (47 procent) av de unga (18–29) att de rankar förmåner som underlättar vardagen högt, jämfört med den äldre målgruppen (50–65) där bara 24 procent svarade att förmåner är viktiga.

– Det är överraskande men framför allt spännande att se så stora skillnader mellan generationerna. Svaren i undersökningen är en tydlig indikation på att dagens kontor måste vara så mycket mer än bara mötesplatser. Det ställer höga krav på såväl oss som arkitekter som på fastighetsägare och arbetsgivare, säger Venke Osnes, en del av vd-duon på MER Arkitekter.

Betydligt fler unga (24 procent) uppger även att en utökad service i fastigheten, såsom gym eller duschar, är något som skulle få dem mer motiverade att arbeta från kontoret. Bara 9 procent av de äldre rankar detta som viktigt.

– Allt som förenklar vardagen kan underlätta arbetet på kontoret, oavsett om det är en Instabox eller en färdiglagad lunch. Genom att göra kontoret mer attraktivt undviks tomma ytor och det kan bli lättare att attrahera och behålla personal, säger Venke Osnes.

De unga (18 procent) vill även ha fler sociala aktiviteter på jobbet medan mindre än en tiondel (9 procent) av den äldre målgruppen önskar det. De unga verkar dock bry sig mindre om inredningen när tjänstemännen fick frågan om vad som är viktigt vid valet av ny arbetsgivare. De som tycker att kontorets inredning är viktigast är kvinnor i medelåldern (en tredjedel uppger det som mycket viktigt), medan de som bryr sig minst är unga män (en av tio håller det högt).


Topplista – vad skulle få unga svenskar (18–29) mer motiverade att arbeta från kontoret? (flersvarsfråga) 

1.    Fler förmåner som underlättar min vardag (47%) 

2.    Utökad service i fastigheten (tex gym eller duschar) (24%) 

3.    Fler rum för att kunna arbeta ifred (19%) 

4.    Fler gemensamma sociala aktiviteter i lokalerna (18%) 

5.    Mer inspirerande lokaler (15%)

Topplista – vad skulle få äldre svenskar (50–65) mer motiverade att arbeta från kontoret?
 (flersvarsfråga) 

1.    Fler förmåner som underlättar min vardag (24%) 

2.    Fler rum för att kunna arbeta ifred (21%) 

3.    Mer inspirerande lokaler (14%) 

4.    Bättre tekniska förutsättningar för digitala möten (9%) 

5.    Fler gemensamma sociala aktiviteter i lokalerna (9%) 

6.    Utökad service i fastigheten (tex gym eller duschar) (9%)Undersökningen bygger på 1058 intervjuer med personer mellan 18 och 65 år som arbetar på kontor och är riksrepresentativ. Den har genomförts av Kantar Public på uppdrag av MER Arkitekter och gjordes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan 16 och 21 juni 2022.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen