De vinner förstudie för Norrtälje sjukhus

 
De vinner förstudie för Norrtälje sjukhusFoto: Locum

Norrtälje sjukhus lyfts ofta fram som en förebild för svensk sjukvård. För att möta behoven hos en växande befolkning och fortsatt kunna leverera vård av högsta kvalitet till invånarna i Norrtälje och Roslagen finns det behov av att utveckla sjukhusets lokaler. White har vunnit uppdraget av Region Stockholms fastighetsbolag Locum AB att tillsammans med Locum och vårdens representanter genomföra förstudien.

Norrtälje sjukhus är vackert beläget mellan stad och landskap vid Norrtäljeån som mynnar ut i Norrtäljeviken. Sjukhuset erbjuder idag all basal akutsjukvård utom förlossning där den största hyresgästen vårdbolaget Tiohundra jobbar gränsöverskridande med bland annat akutsjukvård, nära vård och sjukvård i hemmet för att säkerställa patientens bästa.

I maj beslutade regionstyrelsens arbetsutskott om att en förstudie om ut- och ombyggnad av Norrtälje sjukhus ska inledas, då en tidigare genomförd behovsanalys visade på ett stort behov av att modernisera och utöka sjukhusets vårdlokaler för att möta framtida behov. Ett arbete som nu inleds då White tillsammans med Locum och vårdens representanter ska genomföra en förstudie som omfattar utveckling av såväl befintliga som nya miljöer.

– Vi är mycket stolta över förtroendet att tillsammans med Locum och verksamheten få vara en del i detta första steg i utvecklingen av framtidens vård i Norrtälje – ett spännande uppdrag som ska svara mot alla de krav och möjligheter som platsen och vården kräver, idag och i framtiden. Det är ett drömprojekt där vi tar med oss vår långa erfarenhet från såväl hemmaplan som internationellt för att utveckla en modern vårdmiljö med människan i fokus. Locums högt ställda krav, inte minst på hållbarhet gör att projektet även kan bli ett lyft för hela kommunen och regionen, säger Charlotte Ruben, ansvarig arkitekt på White.

Förstudien syftar till att utifrån vårdens behov och mål identifiera, utreda, beskriva och utvärdera alternativa lösningar. Efter genomförd förstudie fattas beslut om projektet ska gå in ett programskede för vidare projektering. Först därefter tas beslut om ett eventuellt genomförande av en om- och tillbyggnation. Förstudien beräknas pågå i cirka 18 månader.
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen