De vill skapa Slakthusområdets vassaste kvarter

 
De vill skapa Slakthusområdets vassaste kvarterVisionsbild: Castellum Efter förvärv av två tomträtter i Slakthusområdet kan Castellum nu börja utveckla ett helt kvarter med kontor och verksamheter. Kvarteret väntas omfatta minst 25 000 kvm moderna lokaler för arbetsplatser.

- Med sista pusselbiten på plats kan vi ta ett helhetsgrepp på hela kvarteret utan att behöva kompromissa med ambition och kvalitet. Här kan vi skapa fantastiska miljöer med kontor, verksamheter och restaurang. Mötet mellan kulturarv och moderna nytillskott kommer att ge en helt speciell känsla”, konstaterar Martin Bjöörn, VD för Castellum Region Stockholm Norr.

Förvärvet gäller två tomträtter, Charkuteristen 1 respektive 7, som gör att Castellum nu äger hela kvarteret, varav två byggnader ritad av arkitekten Ralph Erskine. Läget är prima, med tunnelbaneuppgångar i den nya Centrala Parken direkt utanför fastigheten. Beslut om affären togs på exploateringsnämndens möte den 17 december, med tillträde den 18 januari. Detaljplaneprocessen beräknas starta inom kort. I Castellums markanvisningsavtal med Stockholms Stad anges att det färdiga kvarteret landar på cirka 25 000 kvm, plus befintliga ytor i suterräng eller under mark på motsvarande 10 000 kvm. Den totala investeringen beräknas till 600-900 Mkr beroende på omfattningen av rivningar och ombyggnader.

Fastigheterna är byggda 1947 respektive 1954 och är skyddade för sitt kulturhistoriska värde. Med ett samlat ägande av hela kvarteret kan Castellum utnyttja synergieffekter i utformningen av de framtida byggnaderna, för att på sikt kunna tillskapa ännu fler attraktiva arbetsplatser och miljöer.

- Planen är att vårda de gamla kvaliteterna och den coola industrikaraktären, och att komplettera med nya toppmoderna byggnader. Vi ser verkligen fram emot att få åstadkomma det bästa av två världar”, säger Martin Bjöörn.

Affären i korthet:
Castellum förvärvar tomträtterna Charkuteristen 1 respektive 7 av Stockholms stad
Förvärvspris: 32 Mkr
Tillträde: 18 januari 2021
Uthyrbar area (kvm): Charkuteristen 1 LOA 1525 kvm, Charkuteristen 7 LOA 1259 kvm
Årligt hyresvärde: ca 3 Mkr

Källa: Castellum
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer