De ritar velodrom i trä

 
De ritar velodrom i träBild: Tengbom På håll liknar den en svävande farkost. Men väl inne i den nya velodromen är tanken att cyklister från hela världen ska få ägna sig åt sin favoritsport. Samtidigt kommer byggnaden fungera som multisportarena och kunna husera både konserter och mässor. Intill föreslås ett hotell med 80 rum.

Tengbom står bakom gestaltningen för den nya velodromen i Jönköping, där kommunen idag klubbade genom en avsiktsförklaring, alltså det första steget i en byggprocess. Den nya multiarenan med velodrom och intilliggande hotell ska ligga i Hedenstorp. Hit tar det runt tio minuter att cykla från centrala Jönköping.

- Nu håller vi tummarna för att projektet blir verklighet, säger Matt Patterson, kontorschef och arkitekt på Tengbom i Jönköping som varit med sedan start i projektet tillsammans med Jonas Marculescu, Simon Fast och Erik Wingquist.

Vad vore en velodrom utan småländskt virke?

I gestaltningsförslaget föreslår Tengbom att velodromen ska byggas med trästomme alternativt hybridstomme av träpelare och betongbjälklag. Trä är en viktig spelare i omställningen mot en koldioxidneutral värld – både som en del av naturen och som byggmaterial. Men trämiljöer gynnar också hälsa och välmående.

- Dessutom är trä är ett traditionellt småländskt byggmaterial, förklarar Matt. Med trä som material kopplar byggnaden an till Småland i sin kontext. Både geografiskt, hantverkshistoriskt och industriellt.

Tack vare flera stora träindustrier i länet kan också transportutsläppen minimeras. Allt från råmaterial till färdigmonterade byggnadskomponenter. Utöver trästommen föreslår vi även trä som fasadmaterial, både för velodromen och hotellet. Idén för taken på de båda byggnaderna bygger på en kombination av sedum och solceller. Sedumytan fördröjer regnvattnet och ger den omgivande markytan större chans att absorbera, och på så vis fylla på grundvattendepån. Sedumytan skapar också ett svalare mikroklimat på taket som ökar solcellernas effektivitet under varma dagar.

Attraktionspunkt som bygger folkhälsa

Jönköping som stad har en stark koppling till cykelsport, inte minst genom tävlingen Vätternrundan. Dessutom centralt placerat i landet. Enligt Svenska Cykelförbundet finns 93 procent av alla licenserade cyklister i en radie om 30 mil runt Jönköping.

-Med velodromen blir Jönköping en ny attraktionspunkt, både i Sverige och internationellt, säger Matt. Jönköpings stad får nya träningsmöjligheter som bidrar till att aktivera och motivera våra invånare till en mer aktiv livsstil. Och i förlängningen innebär det en bättre folkhälsa.

Hållbart x innovation

Placeringen i nära anslutning till Vattenledningsområdet gör också friluftsområdet än mer tillgängligt för invånarna i staden. Velodromen, med dess karakteristiska uttryck, blir en ny besökspunkt i staden och bidrar förhoppningsvis till en stark identitet för den nya stadsdelen Hedenstorp.

- Att bygga den här typen av anläggning med lokala material, lokala tillverkare och lokal kompetens stärker också Jönköping som en innovationsregion inom träbyggnadsteknik och hållbart byggande, avslutar Matt Patterson.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen