De mest anlitade elinstallatörerna

 
De mest anlitade elinstallatörernaElinstallatörerna har bråda dagar när intresset för solel ökar. Foto: Solkompaniet Med statistik från Byggfaktas databas har vi vaskat fram en topplista med de mest anlitade elinstallatörerna. På åttonde plats i listan (längre ner på sidan) hittar vi Solkompaniet som är en av veteranerna i solcellsbranschen.

I vår sammanställning som bygger på statistik från Byggfaktas databas med de mest anlitade elinstallatörerna hittar vi branschjättarna Bravida Sverige, Assemblin El AB och Midroc Electro AB på de tre topplaceringarna. Det handlar om de mest anlitade elinstallatörerna på byggprojekt som byggstartats juni 2020 till och med maj 2021 och berör endast b2b, inte privatpersoner. Tittar vi lite längre ner i listan hittar vi Solkompaniet på åttonde plats som enbart jobbar med solel.

Solkompaniet startades 2010 av Lars Hedström och Petter Sjöström, som arbetat med solel sedan 2002. Till en början byggde mindre solanläggningar till fastighetsägare som ville testa den nya tekniken. Med tiden har anläggningarna vuxit och idag är solel en viktig faktor för många fastighetsbolag som vill sänka driftskostnaden och utveckla sitt hållbarhetsarbete. Det har även blivit en konkurrensfördel när allt fler hyresgäster efterfrågar solceller när de hyr sina lokaler.

– Medvetenheten om solelens fördelar har blivit allt större och efterfrågan växer hela tiden. Tidigare byggde vi nästan alla anläggningar på tak men det som kommer starkt nu är solcellsparker på marken. Där kommer vi se den stora tillväxten de kommande åren, säger Axel Alm, vd för Solkompaniet.

Solkompaniet är både konsulter och projekterar och bygger större solelanläggningar med egna solelsmontörer och elektriker. Idag är man 135 anställda och företaget har kontor i Stockholm, Göteborg, Linköping, Helsingborg och Västerås men man är aktiv över hela Sverige. I år planerar man att installera cirka 200 000 paneler och under de kommande tre åren är ambitionen att tredubbla antalet. Solel står för en procent av elproduktionen idag men målsättningen är att andelen ska växa till tio procent av Sveriges elbehov år 2030. En utmaning för att lyckas med det är den ökade globala efterfrågan på solpaneler.

– Vi har under en lång tid sett hur priserna fallit på solpaneler men just nu är den globala efterfrågan så stor att priserna ökar. Kapacitetstillväxten i fabrikerna hinner inte med. En stor utmaning för branschen är att behålla lönsamheten. Det finns många aktörer som vill komma in på marknaden och marginalerna pressas men risken är att det sker på bekostnad av kvalitén, säger Axel Alm.

Solkompaniet är en aktiv aktör som jobbar för att utveckla branschen och har tagit initiativ till Solelkommissionen. Det är ett nätverk som förutom Solkompaniet består av HSB, IKEA, Telge Energi, och Vasakronan. Nätverket bildades i mars 2015, och sedan dess arbetar vi för bättre förutsättningar för egen solel.

– Vi vill verka för en ökad medvetenhet om kvalité och en stabil marknad med seriösa aktörer. I år blir branschen stödfri förutom i det privata segmentet. Det finns inga mer investeringsstöd att få och det tycker vi är bra. Det ger en mer stabil marknad som inte är så nyckfull på grund av politiska beslut, säger han.

De politiska besluten har i vissa fall bromsat solelens utveckling. Bland annat har Solelkommissionen framfört kritik mot gränsen för skattefrihet för egenproducerad el. Nu har regeringen tagit till sig av kritiken och lagt en proposition till riksdagen som innebär att gränsen höjs från 255 kW till 500 kW den 1 juli i sommar. Men skattskyldigheten för många mindre anläggningar, som tillsammans är mer än 500 kW, finns kvar. Den sätts ned från 0,6 öre/kWh till noll. I praktiken blir administrationen som skapar huvudbry för dem med många solelanläggningarna kvar, enligt Axel Alm.

– Solelkommissionen kommer fortsätta arbeta för att gränsen på 500 kW tas bort och att all egenproducerad el blir befriad från energiskatt. Då försvinner även administrationen av skattskyldigheten som idag utgör ett hinder för till exempel kommuner och regioner som alltid har väldigt många elabonnemang, säger han.

Omställningen till grön energi handlar idag mycket om sol- och vindkraft och de båda energislagen kompletterar varandra på ett bra sätt, enligt Axel Alm.

– När det inte är soligt så blåser det och tvärt om. För att vara ett riktigt bra komplement behövs en tredjedel sol och två tredjedelar vind. Sol ligger efter vind så vi måste accelerera. Vi driver nu ett forskningsprojekt tillsammans med Mälardalens Högskola där man tittar på hur man kan kombinera att använda åkermark både till att odla och till solceller. Utvecklingen går framåt i snabb takt och det finns alla möjligheter att vi ska lyckas med omställningen, säger Axel Alm.


                    
PlatsNamnOrtAntal projektMkr Totalt byggvärde
1Bravida Sverige AB/Bravida Prenad ABFlera24512532
2Assemblin El ABFlera17212625
3Midroc Electro ABFlera1419258
4Eitech Electro ABFlera432658
5Elajo El & Energiteknik ABFlera401692
6Caverion Sverige ABFlera272082
7Vattenfall Services Nordic ABFlera26274
8Solkompaniet Sverige ABFlera20477
9PoB:s Elektriska ABUppsala193130
10Emil Lundgren ABFlera171558
11One Nordic ABFlera17314
12Sallén Elektriska ABFlera151808
13Henningssons Elektriska ABFALUN141043
14PMC El ABFlera14983
15El-center Lennart Klarström ABFlera14496
16SP-Gruppen ABKarlstad13986
17Elinzity ABVästra Frölunda121172
18El AB Johansson & SparfHalmstad12580
19PLW Elteknik ABLinköping12563
20Källströms Elektriska ABSkövde12483

De mest aktiva elinstallatörerna på projektmarknaden b2b – de mest anlitade elinstallatörerna bland de projekt som byggstartat, eller planeras att byggstarta, från juni 2020 fram till och med maj 2021.
Källa: Byggfakta.
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer