De laddar för framtiden

 
De laddar för framtidenFram till år 2030 beräknas antalet elbilar öka i vårt land till tre miljoner. Efterfrågan på laddboxar pekar rakt uppåt. Ett av företagen som har vind i seglen är Gnosjöföretaget GARO som bland annat levererat laddboxar till Karlatornet.

Enligt branschorganisationen Power Circle fanns det i augusti i år 515 669 laddbara personbilar i Sverige. Till det kommer elbussar, lätta lastbilar, motorcyklar och tunga lastbilar som sammanlagt landar på 21 797 fordon. Samtidig visar statistiken att det finns 4 348 publika laddstationer och 30 185 laddpunkter. Vilket visar att det är en bit kvar till EU:s målsättning att det ska motsvara en tiondel av det totala antalet elbilar. Utbyggnaden för att möta den ökade efterfrågan på elektrifiering pågår för fullt.
Under förra året ökade antalet laddstolpar mest i Uppsala och Norrbottens län med 116 respektive 81 procent, enligt statistik från Power Circle. Sämst utbyggnad var det i Jämtland och Södermanlands län, där ökningen endast var 10–15 procent.

Gnosjöföretaget GARO är ett av företagen som upplever en ökad efterfrågan på laddboxar. De har bland annat levererat till Karlatornet i Göteborg som är ett av de mest spektakulära projekten i Sverige just nu med ett tydligt fokus på framtidens boende. Att det ska finnas möjlighet att ladda sin elbil har varit en självklarhet.

– Det här är ett viktigt projekt för oss inte minst med tanke på att vi har byggt upp ett bra samarbete med byggherren Serneke. Det finns också en stor potential när utbyggnaden av Karlastaden fortsätter. Det ska byggas 700 parkeringsplatser i området och man räknar med att 30 procent av dem kommer utrustas med laddboxar. Då vill vi givetvis vara en attraktiv samarbetspartner, säger Jakob von Bahr, Project Sales, Västsverige på GARO.

Ett starkt önskemål från Serneke var att man ville ha en operatör att kommunicera med för installation och drift. I det här fallet samarbetar GARO med företaget Voltiva som sköter den operativa delen. Det var också viktigt att laddboxarna inte var bunden till en operatör och att laddboxarna var förberedda för elbilarnas framtida behov.

– Här har vi leverat den absolut senaste versionen av vår laddbox. Utvecklingen av elbilarna går hela tiden framåt och då är det viktigt att installationen är framtidssäkrad, fortsätter Jakob.

Ytterligare exempel på stora projekt där Garo levererat laddboxar och laddstolpar den senaste tiden är för Ullareds publika laddstolpar och Rönnby Samfällighet i Västerås med cirka 260 laddboxar.

– Vi levererar laddboxar till olika projekt över hela landet men i Västsverige ser vi störst potential i Göteborg. Där går utvecklingen snabbt och det byggs mycket nytt, säger Jakob von Bahr.

En undersökning som genomfördes av Riksförbudet M Sverige visade att bristen på laddstolpar var störst i Stockholms, Skånes och Västra Götalands län under förra året. I Stockholm behövs fler än 13 000 nya laddstolpar bara för att täcka dagens behov, enligt undersökningen. Endast 843 nya stolpar satts upp under förra året.

Lägst andel laddstolpar i förhållande till mängden laddbara bilar har Stockholms och Jönköpings län. De laddbara bilarna ökade mest i Norrbottens, Västernorrlands, Kalmar, Jämtlands, Västerbottens, Dalarnas, Gävleborgs, Örebro och Jönköpings län.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen