De kräver mer i lön

 
De kräver mer i lönFoto: Getty Images Det är stor skillnad på ingenjörslöner beroende på var man bor. De bäst betalda ingenjörerna bor i Stockholms län och de sämst betalda i de nordligaste länen i Sverige. Det visar lönestatistiken från Sveriges Ingenjörer.

Den nya rapporten Höj ingenjörslönerna – annars äventyras klimatomställningen visar också den relativa lönen har sjunkit i flera län under en tioårsperiod.

Efterfrågan på ingenjörer är stor bland arbetsgivare över hela landet och samtidigt är arbetslösheten under en procent. Men löneläget varierar stort beroende på var i Sverige man arbetar. I topp på lönelistan hittar man som förväntat storstadsregionerna medan de storsatsande norra länen ligger i botten.

För civilingenjörer inom privat arbetsmarknadssektor skiljer det hela 27 procent mellan länet med högst lön (Stockholm 65 300 kronor) jämfört med de som har lägst medellön (Västerbotten och Jämtland cirka 51 500 kronor). För högskoleingenjörer inom privat sektor uppgår skillnaden till 23 procent mellan den högsta medellönen (Stockholm 56 000 kronor) och den lägsta (Jämtland 45 600 kronor)

Med de stora gröna företagsetableringarna som sker i norra Sverige uppstår ännu större rekryteringsbehov. Arbetsgivare larmar gång på gång om svårigheter att rekrytera personal.

– Det är en spännande och viktig utveckling som händer i norra Sverige med företag som kan skynda på klimatomställningen. Men klimatomställningen riskerar att äventyras om lönerna inte höjs och man lyckas med rekryteringen, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Ingenjörer i Stockholms län har relativt sett högst löner bland Sveriges 20 län. Om vi enligt denna beräkning då jämför lönerna så är löneläget för ingenjörer i Stockholm 19 procent högre än löneläget i Norrbotten och 18 procent högre än Västerbotten.

Om man utgår från ett medelvärde på 100 så är högst relativt löneläge i Stockholms län, 107,3 för år 2022. Värdet 107,3 tolkas som att lönerna i Stockholms län ligger 7,3 procent över genomsnittet i riket efter att hänsyn tagits till utbildningsgrupp, befattningsgrupp, ålder och eventuell rätt till särskild övertidsersättning.

De fyra nordligaste länen ligger i botten, samtliga på värden där det relativa löneläget ligger ring 90–91. Det lägsta relativa löneläget 2022 återfinns i Norrbottens län.

Stockholms relativa löneläge har ökat över tid. I flera län syns en negativ utveckling av löneläget. De med störst nedgång är Västmanlands, Örebro, Östergötlands, Kalmar och Värmlands län.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen