De gör upp om att utforma Västlänken-station

 
De gör upp om att utforma Västlänken-stationStationen byggs vid Centralenområdet i Göteborg. Illustration: Västlänken Någon av arkitektkontoren Cobe, Dorte Mandrup, Erséus Arkitekter och Reiulf Ramstad Arkitekter får utforma Mittuppgången vid Centralstationen i Göteborg.

De fyra arkitektkontoret har nu tagits ut i en kvalificeringsprocess ledd av Jernhusen. Totalt skickades 28 förslag in.  

- I en omfattande och noggrann process som påbörjades före sommaren har bedömningsgruppen identifierat fyra förslag som alla visat insikt och förståelser för den komplexa miljö som den nya stationen kommer ingå i säger Roger Sundbom regionchef Jernhusen och fortsätter, vi är glada över det stora intresset och ser nu fram emot en intressant och utvecklande process i samverkan med de fyra utvalda teamen.

Stationen, som kommer stå klar vid Västlänkens invigning i december 2026, får ett strategiskt läge i Centralenområdet vid foten av den nya Hisingsbron. Byggnaden blir stationsområdets naturliga port från norr och kommer fungera som huvudentré till Västlänken. Den blir en effektiv länk mellan regionala tåg, Centralstationen och Göteborgs kollektivtrafik.

- Det är med tillförsikt och med glädje som vi har valt ut dessa fyra arkitektkontor, som alla tillhör de främsta i Skandinavien. Deras samlade erfarenheter och meriter har övertygat oss om att vi kommer få rätt lösning och den bästa utformningen för Västlänkens station Centralen säger Per Bornstein, sakkunnig arkitekt.

Förhoppningen är att det förslag som väljs presenteras under senare delen av januari 2022.
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen