De ger Frihamnen ett lyft

 
De ger Frihamnen ett lyftBild: Link Arkitektur Omställningslabbet i Frihamnen är en mötesplats som ska stärka och utforska metoder för samskapande och inkludering inom hållbar omställning. Göteborgs Stad gav tre gestaltande team i uppdrag att presentera varsitt skissförslag för att vidareutveckla platsen. Nu utser de LINK Arkitektur, i samarbete med New Order, Växtverket och Göteborgs Konstruktionsbyrå, som vinnare och byggnationen påbörjas redan i höst.

LINK Arkitekturs ambition är att synliggöra och förtydliga platsen för såväl göteborgare som tillresta besökare. I en samskapande process ska en välkomnande, grön, urban och nytänkande destination ta plats i staden. Här ska väderskydd, galleri, odlingsytor samt en ny entré och inramning ge förutsättningar för kreativitet, möten och hållbar utveckling.

Förslaget har en rumsskapande struktur, som samtidigt är tillräckligt transparent för att visa upp verksamheten, aktivera platsen och öka tryggheten. Mitt i omställningslabbet placeras en lanterna, som lyses upp kvällstid och blir synlig på långt håll. Återbruk är en bärande del av konceptet och konstruktionen består av varierande material, som i stor utsträckning också kan demonteras. En cirkulär livscykel blir möjlig. Även platsen nyttjas till fullo när det karga landskapet vänds till en möjlighet. Två biotoper introduceras, där den ena är inspirerad av skogsbryn som det råder brist på idag. Den andra kan liknas vid ruderatmark, den grogrund som uppstår när exempelvis en industri har rivits. Båda dessa biotoper har tagits fram utifrån platsens förutsättningar, för att gynna djurlivet och för att inspirera till att odla ätbara växter.


 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen