De går mot strömmen på tuff marknad

 
De går mot strömmen på tuff marknadBild: OBOS Sedan tidigare står det klart att OBOS planerar 60 lägenheter intill Roslags-Näsby station i Täby. Trots en marknad som innebär stora utmaningar för många bostadsutvecklare har beslut fattats om att byggstarta projektet.

Kvarteret är en del av ett större utvecklingsområde nära Roslagsbanan. Fokus i den nya stadsdelen är hållbarhet, gröna mötesplatser och blandad bebyggelse. Lägenheterna erbjuds i varierande storlekar med balkong, uteplats eller terrass. I början av 2023 säljstartade OBOS de 60 nya bostäderna, som presenterades i ett marknadsläge som präglades av stor osäkerhet och stigande räntor. Nu byggstartar projektet trots den tuffa marknaden.

- För OBOS är det prioriterat att satsa på bostäder till medlemmar i alla konjunkturer. Många oroar sig för att bostadspriserna kommer att öka mycket när det förväntas starta så få projekt under de närmaste åren. Detta är vårt sätt att motverka det och samtidigt bidra till att behålla kompetensen i branschen. Jag är mycket glad över att byggstarta Brf Roslagsporten, som kommer resultera i attraktiva bostäder i ett av Täbys bästa kollektivtrafiklägen, säger Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem.

Brf Roslagsporten har ett stort fokus på hållbarhet, i linje med Täby kommuns hållbarhetsprogram. Hela projektet svanenmärks, vilket innebär ett helhetsgrepp på byggprocessens alla ingående material och på husets energibehov. Huset ska både leva upp till tuffa krav på låg energiförbrukning och ge en sund inomhusmiljö. Samtliga byggnader får solpaneler och sedum, som minskar avrinningen och bidrar till grönytor, på taken. En del av bostäderna blir extra flexibla.

-Fem av de 60 lägenheterna får en uthyrningsdel, vilket kan möjliggöra generationsboende, att en ung vuxen kan bo kvar längre i väntan på egen bostad eller möjlighet att hyra ut en del av lägenheten. Det är en riktigt fin möjlighet att kunna krympa och utöka familjen med lägenheten över tid, säger Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem.

-Det känns också fint att erbjuda ett antal lägenheter med OBOS Deläga, som ger den som är eller blir OBOS-medlem möjlighet att köpa minst halva bostaden och samäga resten med OBOS. Det är ett av de sätt vi arbetar på för att sänka trösklarna till bostadsmarknaden för fler, avslutar Sofia Ljungdahl.

Totalentreprenör är HMB Construction AB.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen