De får rita Lunds nya stadsdel

 
De får rita Lunds nya stadsdelNya stadsdelen Ideon Co-Labs. Bild: Krook & Tjäder Det är Krook & Tjäder tar hem vinsten och får rita en ny stadsdel i Lund.
Deras förslag, Ideon Co-Labs, föll juryn i smaken bland annat för sättet det intregrerar de nya byggnaderna med de gamla. Tävlingen utlystes av fastighetsbolaget Estea.  

I dag består området av kvarter med storskalig bebyggelse och stora parkeringsytor som medför en avsaknad av klart definierade stadsrum. Här finns goda förutsättningar för att skapa en mer stadslik miljö, där området fungerar som en länk mellan universitet och näringsliv via forskning och innovationer.

– Vi är givetvis både glada och stolta över vinsten. Uppdragets utmaning har varit att skapa en robust och tät stadsmiljö som samtidigt främjar och understödjer Ideons grundtankar. I vårt förslag har vi fokuserat på att identifiera och förstärka dagens kvaliteter såsom befintlig byggnads starka planlösning, grönytorna samt möjligheten för återbruk. Hela området genomgår en spännande transformation och fastigheten tangerar den nya spårvagnslinjen som kommer att gå mellan Lund C och Brunnshög. Här vill vi visa vägen för framtidens Lund och skapa förutsättningar för en dynamisk och levande stadsdel, säger Daniel Johansson Lie, arkitekt på Krook & Tjäder, i ett pressmeddelande. 

Området präglas av en stadsstruktur med småskaliga villakvarter, sjukhus- och campusområde alla med sin egen funktion och karaktär.

– Krook & Tjäders tävlingsbidrag skapar en blandbebyggelse som vi är ute efter, med bl.a. FoU-verksamhet, hotell, bostäder och kontor. Utemiljöerna skapar rum att vistas och verka i och byggnaderna präglas av en enkel och karaktärsfull arkitektur. Förslagets helhet bidrar till flöden såväl inuti byggnaderna som i parkerna och på taken. Ett mycket fint och genomarbetat förslag, konstaterar David Ekberg, vVD på Estea.

Motivering:
"Vi anser att Krook & Tjäder på bästa möjliga vis uppfyllde våra krav för fastigheten och på ett mycket fint sätt integrerat de nya byggnaderna med den gamla. Krook & Tjäder har även tänkt på utbyggnadstakten på ett bra sätt vilket också varit en faktor för oss i urvalet. Det arkitektoniska formspråket är något som vägt tungt i vårt beslut och Krook & Tjäder visade på ett formspråk och en sammansättning som tilltalade oss alla. I Ideon CO-Labs har man även tänkt på ekologiska och hållbara material och tekniska system och lösningar."

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer