De bygger skola för 106 miljoner

 
De bygger skola för 106 miljonerFoto: Serneke Serneke Sverige AB har tecknat avtal med Varbergs Fastighets AB om att bygga om och till Värobackaskolan för ytterligare 200 elever. Ordervärdet uppgår till cirka 106 miljoner kronor.

Väröbacka och omkringliggande orter norr om Varberg växer och det finns ett behov av att utöka antalet elevplatser på Väröbackaskolan. Idag inrymmer skolan 450 elever, men med en om- och tillbyggnation ska skolan ha plats för ytterligare 200 elever. Den nu avtalade entreprenaden omfattar dels en byggnation av en ny del som förutom elevutrymmen även innehålla skolkök och matsal, en ny fullstor hemkunskapssal, utrymme för uppehållsyta samt elevkafé.

Dels ska vissa befintliga delar av skolan byggas om till lokaler för administration med personalutrymmen, konferensrum, bibliotek och förråd. Utöver om- och utbyggnaden av skolverksamheten ska det byggas fyra nya omklädningsrum samt kiosk i idrottshallen. I entreprenaden ingår även anläggande av en ny konstgräsplan med tillhörande belysning, läktare för 150 personer, garage för skötselfordon samt parkeringar. En ombyggnad av skolgården, en angöring för skolbussar och en anläggandet av en ny GC-väg mellan skola och konstgräsplan samt GC-passage över Värö skolväg omfattas också av kontraktet.

– Det här är en omfattande entreprenad med många olika delar som skapar fina förutsättningar för både personal, elever och invånare i en växande kommun. Det känns riktigt bra att få vara med och bidra till det till Varbergs kommun. Med Sernekes breda och långa erfarenhet av skolentreprenader är jag säker på att vi ska leverera en fin slutprodukt, säger Stefan Andersson, arbetschef på Serneke.

– Att bygga detta tillsammans med Serneke är extra roligt då vi redan har ett väl fungerande samarbete i projektet med Trönninge skola. Det känns väldigt gynnsamt att kunna ta med sig kunskaper och fungerande rutiner från ett pågående projekt, det kommer vi vinna mycket på! Säger Frida, säger Frida Gren, byggprojektledare på Varbergs Fastighets AB.

Entreprenaden genomförs etappvis där konstgräsplanen planeras bli klar redan under hösten 2024. Den nya byggnaden för högstadiet och utbyggnaden av idrottshallen planeras vara klart till höstterminen 2025 och ombyggnationen i befintlig skola till vintern 2025.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen