De bygger polishus i Borlänge

 
De bygger polishus i BorlängeFoto: Getty Images Byggbolaget SSEA har tecknat avtal med Polismyndigheten som efter signerat avtal överlåter projektavtalet till Hemsö. Avtalet är en samverkansentreprenad och omfattar projektering och produktion av ett nytt polishus i Borlänge.

På fastigheten Gymnasium 2 i Borlänge ska Polismyndigheten uppföra ett nytt Polishus. De färdiga lokalerna är på cirka 20 000 m2. Polismyndighetens verksamhet i Borlänge ska inrymmas i de nybyggda lokalerna. Byggnaden ska vara anpassad efter Polismyndighetens behov, med en ökad kapacitet och en flexibilitet som ska tillgodose Polismyndighetens krav. Projektet är uppdelat i två faser och genomförs i en nära samverkan mellan SSEA, Hemsö och Polismyndigheten. Fas 1 omfattar projekteringsmedverkan och produktionsförberedelser och Fas 2 omfattar utförandet av entreprenaden.

- Polismyndigheten växer och så även i lokalpolisområde Borlänge. Vi ser fram emot ett nytt och större polishus som täcker in våra nuvarande och framtida behov, säger Peter Karlsson, chef för polisområde Dalarna på Polismyndigheten.

- Jag är stolt över att SSEA fått förtroendet att bygga Borlänges nya polishus. Att dessutom få ingå samarbete med betydande aktörer såsom Polismyndigheten och Hemsö är ett viktigt steg för SSEAs utveckling i regionen, säger Alvaro Navia, Regionchef, SSEA”.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen