De bygger Park Central i Göteborg

 
De bygger Park Central i GöteborgBild: NCC NCC och Jernhusen har tecknat entreprenadavtal för byggnationen av projekt Park Central. Byggnaden är en kontors- och stationsbyggnad om cirka 40 000 kvadratmeter som byggs i direkt anslutning till Göteborgs centralstation och Västlänkens station Centralen.

Park Central är första fasen av Jernhusens stora stadsutvecklingsprojekt intill centralstationen i Göteborg där det planeras för nya knutpunkter för kollektivtrafiken, Västlänkens station Centralen och nya stadskvarter. Park Central omfattar cirka 40 000 kvadratmeter.

NCC (Property Development) och Jernhusen ingick i december 2021 avtal om att gemensamt utveckla Park Central i joint venture genom ett gemensamt ägt bolag. NCC kommer under 2023 att tillträda sin andel av aktierna i joint venture-bolaget. Entreprenadavtal för Park Central har nu tecknats där byggnationen påbörjas vid årsskiftet 2023/2024 och förväntas vara färdigställt i början av 2027.

Park Central är en stor fastighet som omfattar en stations- och kontorsbyggnad på totalt cirka 40000 kvadratmeter. De företag som väljer kontoren i Park Central som sin arbetsplats kommer att erbjudas möjlighet till stora sammanhängande våningsplan, här finns möjlighet att hyra kontor som omfattar hela 5000 kvm i ett och samma våningsplan. Huset får en unik grönskande takterrass med plats för både träning, rekreation och företagsevent. Dessutom kommer det att finnas ett brett utbud av service med gym, restauranger, coworking och handel i huset.

Affären är en totalentreprenad och orderregistrerades i affärsområde NCC Building Sweden i det fjärde kvartalet 2022.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen