De bygger hus av hus

 
De bygger hus av husFoto: Fabege Hållbarhetshuset, den första pilotbyggnaden inom ”Återhus - att bygga hus av hus”, står nu klar i de nya stadskvarteren Haga Norra i Arenastaden.
Fastigheten består av cirka 70 procent återbrukat material och är banbrytande i sitt slag. Lärdomarna från projektet gör att Fabege kan skala upp återbruket inom projektverksamheten och bidra med ny kunskap.


Hållbarhetshuset har uppförts på initiativ av Fabege i samarbete med entreprenören Zengun. Projektet är en del av det Vinnova finansierade forskningsprojektet Återhus – att bygga hus av hus där 14 samverkansparter utvecklar metoder, processer och verktyg för att möjliggöra återbruk av tunga byggnadsdelar såsom stommar och fasader av stål och betong.

Hållbarhetshuset på 1 000 kvm inrymmer kontor, mötesytor och showroom och har därmed en funktion både som etableringskontor och som mötesplats för att skapa kunskap kring projektet och återbruk.

–   Det finns ett stort intresse kring att bygga hus av hus och vi ser fram emot att dela med oss av våra erfarenheter. I klimatfrågorna ska det inte finnas konkurrens, utan här bör alla hjälpas åt för att driva branschen framåt och bidra till klimatmålen, säger Mia Häggström, hållbarhetschef Fabege.

Klimatavtrycket för Hållbarhetshuset har minskat med 105 ton CO2, jämfört med om man hade byggt huset med nya material. 

–   Hållbarhetshuset är ett pilotprojekt som väcker stort intresse då hela branschen vill sänka klimatavtrycken i sina projekt, berättar Emilie Larsson, projektchef på Fabege.

 

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen