De är Årets Uppstickare

 
De är Årets UppstickarePlatzer Fastigheter får priset Årets Uppstickare. De tilldelas utmärkelsen för att bolaget på kort tid avsevärt har skalat upp sitt återbruksarbete.

Priset delas ut av hållbarhetssatsningen Handslaget, ett initiativ av Business Region Göteborg för ökat cirkulärt byggande i Göteborg. Platzer får utmärkelsen för att de arbetat med en systematik kring mål, uppföljning, kravställning och kunskapshöjande insatser för hela bolaget. Uppföljningen vid årets slut visade på betydande återbruk i alla projekt.  Platzer har enligt juryn målmedvetet arbetat för att införliva alla löften i Handslagets avsiktsförklaring och stimulerat en storskalig återbruksmarknad.

- Vi är stolta och glada över att motta priset Årets Uppstickare från Business Region Göteborg. Vi har arbetat intensivt för att skala upp vårt återbruksarbete med ett starkt engagemang från medarbetarna. Vi är inte på något vis klara utan är i början av vår resa mot att integrera återbruk i alla våra processer. Att få detta pris är ett fint kvitto på vägen och är något som vi kommer att förvalta genom ett fortsatt fokus på återbruksfrågan som bidrar till att marknaden för cirkulärt byggande och återbruk växer i Göteborgsområdet, säger Johanna Hult Rentsch, vd på Platzer.

Handslaget är ett initiativ från Göteborgs Stad som syftar till att öka takten i cirkulärt byggande. Platzer har varit med sedan starten 2022. Under denna tid har bolaget gjort framsteg inom återbruk genom att bland annat utbilda sina medarbetare och samarbetspartners för att få ökad kunskap och förståelse för bolagets krav på återbruk och hållbarhet samt genom att utveckla arbetsmetoder och rutiner som styr mot bolagets ambitiösa mål om betydande återbruk i samtliga projekt. Företaget har också tagit aktiva steg för att utöka återbruksmarknaden i Göteborg via återbruksplattformen REbygg. Ett forum som startades upp av Kålltorps bygg, Platzer, Vasakronan och Castellum och som syftar till att öka användning av återbrukat byggmaterial och minska klimatavtrycket.

Motivering  Årets Uppstickare  - Platzer Fastigheter

Platzer tilldelas utmärkelsen Årets Uppstickare för att de på kort tid gått från att sporadiskt använda återbruk till en avsevärd uppskalning med en systematik kring mål, uppföljning, kravställning och kunskapshöjande insatser för hela bolaget. Uppföljningen vid årets slut visade på betydande återbruk i alla projekt.

Platzer har även förstått vikten av att involvera och föra dialog med alla ramavtalsupphandlade byggentreprenörer för att få effekt i sin värdekedja. Genom att gå in i samarbetet med REbygg har de säkerställt att produkter de inte själva har användning för tillgängliggörs för andra.

Platzer har målmedvetet arbetat för att införliva alla löften i Handslagets avsiktsförklaring och stimulerat en storskalig återbruksmarknad.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen