Campus växer med nya lokaler

 
Campus växer med nya lokalerMittuniversitetet och fastighetsägaren Intea Campus de nya lokalerna på campusområdet i Östersund. Utanför finns samisk konst av Katarina Pirak Sikku. Foto: Intea Mittuniversitetets nya lokaler på campus i Östersund har nu invigts.
De två nya, sammankopplade fastigheterna är på två respektive tre våningar och omfattar cirka 2 700 kvadratmeter och här samsas undervisningslokaler och kontor.

I kontorslokalerna i de nya byggnaderna huserar Institutionen för Omvårdnad samt Institutionen för Ekonomi, Juridik och Turism.

Undervisningslokalerna består bland annat av ett Active Learning Classroom som, genom sin utformning och sina tekniska hjälpmedel, underlättar studenternas interaktion med lärare och andra studenter.

De två hörsalarna frångår även de den traditionella utformningen av föreläsningssalar. Istället har de utformats som så kallade ”case-salar” i halvcirkelformat och med digital teknik som stöd.

Fastighetsägaren Intea Campus AB har genomfört bygget och investeringen uppgår till cirka 70 miljoner kronor. Mittuniversitetet har gjort egna investeringar i lokalernas teknik på cirka åtta miljoner kronor.

Byggnaderna är utsmyckade med nutida samiska konst av Katarina Pirak Sikku. Verket Vájaldibme, som betyder vandring på samiska, är ett byggnadsanknutet konstverk i tre delar. Projektet är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Intea Campus och Statens konstråd.

Hyresavtalet mellan Mittuniversitetet och Intea Campus AB löper på tio år.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer