Byggstartart för miljardprojekt i Västerås

 
Byggstartart för miljardprojekt i VästeråsFoto: Jonas Bilberg NCC och Region Västmanland ska i samverkan bygga ett nytt akutsjukhus i Västerås. Nu har första spadtag tagits för att fira starten. Sedan i våras har parterna arbetat med planering och detaljerad projektering, nu inleds byggnationen.
NCC:s koncernchef Tomas Carlsson tog tillsammans med representanter från de politiska partierna och tjänstepersoner från Region Västmanland ett symboliskt första spadtag genom att lägga ett gemensamt pussel för att markera byggstarten. Parterna har samverkat sedan augusti 2021 om att bygga Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås.

‒ Sjukhusbyggnationer ställer högra krav på moderna och tekniska lösningar som även ska fungera över tid om vårdens behov skulle förändras. Som Sveriges största sjukhusbyggare med en mängd specialister och en stor erfarenhetsbank så kommer vi säkerställa att både process och slutresultat möter framtidens vårdbehov, säger Tomas Carlsson, koncernchef NCC.

Det nya akutsjukhuset ska byggas för att möta framtidens vårdbehov i Västmanland. Sjukhuset planeras innehålla bland annat operation, röntgen, akutmottagning, förlossning, neonatalvård, intensivvård, vårdplatser och mottagningar. Vårdbyggnaderna omfattar cirka 75 000 kvadratmeter och kommer att uppföras på Västerås sjukhusområde.

NCC är Sveriges största sjukhusbyggare och har gedigen erfarenhet av både nybyggnation och om- och tillbyggnad av befintliga vårdbyggnader. NCC har sedan lång tid varit engagerade i flera projekt på sjukhusområdet i Västerås och bygger även sjukhus bland annat Göteborg, Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping.

Byggnationen inleds omgående och akutsjukhuset väntas stå färdigt under 2028. Efter det tar regionens arbete vid med att förbereda och flytta in. Bygget beräknas kosta 6,8 miljarder och ska stå klart 2030.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen