Byggstart för nya bostadsområdet

 
Byggstart för nya bostadsområdetVisionsbild över ett av Sege Parks torg. I bakgrund syns en av de befintliga byggnaderna som kommer att behållas. Illustration: Tyréns Nu har byggandet av bostadsområdet Sege Park i Malmö påbörjats.
I det 25 hektar stora området kommer bostäder, verksamheter och offentlig service växa fram i symbios med områdets befintliga byggnader och parkmiljö. Sege Park, som ägs av Malmö stad, ska utvecklats till ett föredöme för hållbarhet, avseende socialt, ekologiskt och ekonomiskt stadsbyggande.


Sege Park ska förtätas och få ett tillskott av nya byggnader, samtidigt som en stor del av ursprungsbebyggelsen ska bevaras.
Flera av de befintliga byggnaderna i området har höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden och målsättningen är att den nya bebyggelsen ska samspela med den befintliga kulturmiljön, men samtidigt signalera områdets förändring.
Det planeras för cirka 1000 bostäder, en förskola, ett mobilitetshus och övriga centrumverksamheter.

Nu har det första spadtaget tagits för Sege Park.
Den förberedande markentreprenaden görs av fastighets- och gatukontoret tillsammans med E.ON och VA SYD. PK Road är markentreprenör.

Sege Park ska bli ett föredöme för hållbart stadsbyggande som grundas i lokal delningsekonomi och socialt ansvarstagande. Området ska både visa hur stadsboende kan bidra till att minska klimatutsläpp och hur bostäder med lägre boendekostnader kan skapas. Sege Park ska få en tydlig odlingsinriktning och det kommer att finnas många olika möjligheter att odla i området.

– Redan om fem år bor det 2 000 människor här som har tillgång till en helt fantastisk uppvuxen park och förhoppningsvis många smarta lösningar för att leva ett så hållbart liv som möjligt, säger Pernilla Andersson, projektledare på fastighets- och gatukontoret, i ett pressmeddelande.

Arbetet i Sege Park görs i nära samarbete med Malmö stad och de 12 byggherrarna, bland annat genom ett antal tematiska arbetsgrupper, där såväl byggherrerepresentanter och tjänstepersoner från Malmö stad ingår. Exempelvis utreds och samordnas mobilitets- och parkeringsfrågan och möjligheterna för delningsfunktioner.

Hållbarhetsfokuset i Sege Park får ett bredare perspektiv genom en klimat- och kretsloppsöverenskommelsen mellan Malmö stad, VA SYD och E.ON. Överenskommelsen slår fast gemensamma målsättningar och verkar för att dessa uppnås i nära samarbete med byggherrarna och andra aktörer. Exempel på gemensamma målsättningar är energiåtervinning från avlopp, nyttogörande av avfall, lokal förnybar energiproduktion och smarta nät för samverkan mellan fastigheter och försörjningssystem.

– Sege Park är ett oerhört spännande projekt där E.ON verkligen får visa vad vi kan och går för när det gäller hållbara energilösningar. Jag är stolt över att tillsammans med Malmö stad och VA SYD driva utvecklingen av Malmös nya spjutspetsområde för hållbar stadsutveckling och bygga en energilösning som på bästa sätt möter stadens ambitiösa klimatmål, säger Per-Anders Tauson, Director City Energy Solutions, E.ON.

– När vi gör plats för vattnet och möjliggör återbruk förstärker vi ekologiska, sociala och ekonomiska värden i staden. I Sege Park kommer vi införa smarta lösningar där återanvändning av resurser sker i cirkulära system. Exempelvis lokalt återvinna näringsämnen från toaletter, skapa gemensamma ytor och aktiviteter för upcycling & återbruk och skörda regnvatten, säger Karin Wikström avdelningschef på VA SYD.

Nya gång- och cykelvägar kommer att byggas i och i anslutning till Sege Park som redan har fått en station för Malmös hyrcyklar. En av de nya elbusslinjerna med hög turtäthet (Malmöexpressen 4) kommer att ha en hållplats på Östra Fäladsgatan.
Biltrafiken i området kommer att minimeras genom att bilparkering i huvudsak görs i ett nytt mobilitetshus i Sege Parks södra del.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer