Bygger trähus i stenstaden

 
Bygger trähus i stenstadenBild: Wallfast Wallfast kommer bygga 20 hyresrätter på en innergård i Vasastan i KL-trä – ett projekt med tydlig inriktning på hållbarhet i form av materialval och energieffektivitet. Byggbolaget MVB är anlitad entreprenör.

Det är fastigheten Modellen 4 som ska byggas på en innergård i Vasastan där Wallfast äger huset ut mot gatan. Här har det tidigare stått ett gårdshus som rivits, men nu ska alltså ett hus återigen byggas på platsen.

- Stockholm har i dag ett stort behov av nya bostäder i allmänhet och nya hyresrätter i synnerhet. Att då öka vårt bestånd av nyproducerade och miljöprofilerade lägenheter i Stockholms innerstad gör det här projektet extra välkommet. Med MVB får vi en partner som har en lång erfarenhet från liknande projekt och kunskapen att bygga på ett hållbart sätt, säger Joakim Bejtoft, byggansvarig på Wallfast.

Ett trähus i stenstaden

Stockholm är känt för att vara en så kallad ”stenstad” som kännetecknas av kvarter med jämnhöga hus i sten och tegel i ett rätvinkligt gatunät. Modellen 4 är designad för att passa in i den existerande arkitekturen, men under ytan kommer det vara unikt med sin trästomme.

Valet att bygga med trä går väl i linje med Wallfasts hållbarhetsprofil. Wallfast ingår i koncernen Soya Group.

- Inom Soya Group strävar vi alltid efter att minska vår miljöbelastning och göra våra verksamheter mer hållbara. Att Wallfast nu konstruerar stora hus i biologiska material, som trä, är ett viktigt steg för ett mer hållbart byggande, säger Per Tunell, hållbarhetsansvarig på Soya Group.

KL-trä – miljösmart och snabbt att bygga

KL-trä (som står för korslimmat trä) består av massiva träskivor som limmats ihop i olika riktning, vilket gör att materialet blir väldigt stabilt och får en hög bärförmåga. Byggprocessen blir kortare eftersom det går att montera större bitar i taget. Trä är också torrt redan vid leverans, till skillnad från betong som måste ha en uttorkningsfas.

Ett hus med en stomme av KL-trä går alltså relativt snabbt att bygga, men det har också en rad miljömässiga fördelar. Först och främst är det energisnålt att producera KL-trä men även miljöbelastningen från transporterna blir mindre tack vare materialets relativt lätta vikt. Att trä också är ett förnyelsebart material som binder koldioxid ger ytterligare fördelar:

- Att använda trä till konstruktioner bidrar till att vi binder kol under långa tider, och därmed hindrar kolet från att komma ut i atmosfären. Under den period som huset står byggt skapas en kolsänka genom att kolet tas ut ur dess kretslopp, förklarar Per Tunell.

Att bygga flerfamiljshus i trä är hittills relativt ovanligt i innerstaden och det finns en del förutfattade meningar om det.

- Man oroar sig för att trä brinner lättare, att det blir fuktigt eller att ljud rör sig lättare i trähus – men det är bara missuppfattningar, samma byggregler gäller för trähus som för alla andra hus så i slutändan är det inget som påverkar kvalitet eller säkerhet. Många tycker att det är väldigt trevligt att bo i trähus, till exempel blir det en mer behaglig akustik och inomhusluften blir bättre. Det blir en extra bonus att du kan skruva upp hyllor och spika upp tavlor utan problem eftersom stommen består av trä, avslutar Joakim Bejtoft.

Fastigheten beräknas stå klar i augusti 2024.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen